Historiallinen artikkeli

Tämä artikkeli on historiallinen ja kertoo menneestä tapahtumasta, asiasta tai ominaisuudesta, jota ei enää ole.

Aurinkomaan yliopisto

Kuvassa vanhan yliopiston professori Statsekreterare.

Aurinkomaan yliopisto oli valtakunnan ainut koululaitos ennen työväenopiston syntyä (2020). Se vastaa Aurinkomaan tutkintojen myöntämisestä, erilaisten julkaisujen myymisestä, sekä antaa opetusta ja yhteiskunnallisia palveluita opiskelijoille ja tilaajille. Lisäksi se toimii valtakunnallisena tutkimuslaitoksena. Yliopiston toimintaa johtaa kokonaisuudessaan professori ja erilaisia opetusmahdollisuuksia tarjoaa yliopiston lehtorit. Mottona on "Scientia sequimur"; seuraamme tietoa. Yliopisto perustettiin ensimmäisen kerran Uuden Roihun kartan aikana vuonna 2016. Vuoden 2017 alussa tapahtuneen karttaresetin jälkeen yliopiston toiminta suunniteltiin uudestaan ja uusi yliopisto aloitti toimintansa saman vuoden loppupuolella.

Majer3:n yliopisto

Aurinkomaan yliopisto perustettiin ensimmäistä kertaa huhtikuussa 2016 Kuuran lääninherran Raistlin_Majer3:n aloitteesta. Raistlin_Majer3 suunnitteli yliopiston idean lisäksi sekä opetussuunnitelman että yliopiston rakennukset.

Tuolloinen yliopisto oli jonkin verran erilainen nykyiseen verrattuna. Yliopiston alueilla vallitsi sen oma erillinen lainsäädäntö. Opetussuunnitelma oli opiskelijoita kohtaan paljon nykyistä joustavampi, mikä johti siihen, että opiskelijoita opetettiin suurimmaksi osin yksityisesti. Opiskelua ei hoidettu niinkään oppiainepohjaisesti, vaan yleisesti.

Vanhalla yliopistolla oli Aurinkomaassa kaksi yksikköä; Roihun ja Kuuran yksiköt. Tästä huolimatta yksiköt olivat samaa yliopistoa ja päärakennus sijaitsi Roihussa.

Screenshot 118.png

Kuva: Ensimmäinen professori Raistlin_Majer3 (oikealla) Kuuran yksikön rakennustyömaalla.

Vanhan yliopiston lainsäädäntö:

1§ Yliopiston aluetta koskee Hallitsijan myöntämä luvanvarainen autonomia. Lakiteknisesti alueella pätevät kaikki Aurinkomaan lait, joiden lisäksi yliopiston aluetta ja toimintoja säätelevät myös yliopistolait.

2§ Yliopiston talous on autonominen erillistalous, mikä tarkoittaa sitä että yliopisto ei myy raaka-aineita. Yliopiston toiminta ei siten aiheuta inflaatiota valtakunnan taloudelle. Yliopisto myy eri tyyppisiä palveluita koulutuksesta asiantuntija tehtäviin, sekä julkaisuja Aurinkomaan hallinnolle sekä yksityishenkilöille.

3§ Vain läänin vartijoilla ja ylemmillä valtakunnan viranhaltijoilla on oikeus kantaa asetta yliopiston alueella. Tahallisesta väkivaltaisesta toiminnasta yliopiston alueella seuraa pääsykielto yliopiston alueelle.

4§ Erillisistä alueellisista laeista huolimatta läänin turvallisuus koskee myös yliopiston aluetta.

5§ Yleisten lakien rikkominen käsitellään normaalilla Aurinkomaan oikeusprosessilla, yliopiston lakien rikkomisen tapauksessa voidaan käyttää rangaistuskeinoja sisältäen, mutta ei pois lukien muita rangaistusmuotoja, sakkorangaistus (josta yliopisto tilittää 10% hallitsijan voudin kassaan), raaka-aineiden takavarikointi, häpeärangaistus, julkinen kirjallinen anteeksipyyntö.

6§ Mikään yliopistossa julkaistu materiaali ei saa olla plagioitua kirjallisuutta. Eli omalla nimellä ei kirjoiteta toisten teoksia. Kopioteosten kohdalla käytetään alkuperäisen kirjoittajan nimeä, editorina kopioijan nimi.

7§Mikäli alkuperäinen teos on Aurinkomaan alamaisen tekemä, kuuluu puolet kirjan myyntivoitosta hänelle (miinus painokulut).

8§Jotta materiaali voidaan julkaista, täytyy se olla plagioimatonta, ei-lukijalle vahingollista ja mielellään järjellä ajateltua. Materiaali voi olla esimerkiksi opas, kertomus, tutkielma, parodiakertomus, päiväkirja, runokokoelma, sarjateos tai lakikirjat. Lakikirjojen kohdalla päivämäärän merkitseminen on välttämätöntä, sillä lait saattavat vanhentua.

9§ Yliopiston opetuksen standardit ovat professorin määrittelemät yksilökohtaiset standardit oppiasteittain. Tällä pidetään huoli yhdenvertaisesta mahdollisuudesta valmistumiseen yliopistosta. Opetuksen tulee noudattaa yliopiston yhteiskunnallista opetuksen ja edistyksen tehtäviä. Annetun opetuksen takeena tulee olla kirjallinen tai muutoin todettu opetuskelpoisuus aiheen kohdalla.

10§ Yliopistolla on varainkeruuoikeus toimintansa kustannuksien kattamiseksi. Harkinnanvaraisesti yliopiston ylijäämävaroilla rahoitetaan Roihun köyhäintalon toimintaa.

Lait ovat hyväksytty Aurinkomaan oikeuslaitoksella.

Vanha yliopisto

Vuoden 2017 alussa tapahtuneen omistajavaihdoksen ja karttaresetin jälkeen valtakuntaa alettiin rakentamaan uudestaan. Yliopiston toiminta oli kokonaan hävinnyt yhteiskunnasta, kunnes uudeksi professoriksi valittiin Statsekreterare. Statsekreterare otti hoitaakseen koko opetustoiminnan uudelleensuunnittelun sekä yliopistorakennuksen suunnittelemisen, aivan kuten hänen edeltäjänsäkin.

Statsekreterare teki opetussuunnitelmaan rajuja uudistuksia, sillä pyrkimyksenä oli tehdä opiskelusta oppiainepohjaista ja karsia yksityisopetus lisäämällä yhteisiä luentoja ja yhdenmukaista opiskelua. Vanhan yliopiston aikana kurssit sai valita täysin itse, mutta nyt kehitettiin uuteen yliopistoon erilaisia linjoja, jotka määrittävät sen, mitä kursseja opiskelijan tulee käydä oppiakseen linjan asettamat tavoitteet.

Yhdessä silloisten hallitsijoiden kanssa tehtiin myös päätös, jossa yliopiston oma lainsäädäntö nähtiin tarpeettomaksi ja se poistettiin käytöstä.

Uuden yliopiston opetustoiminta alkoi lokakuussa 2017. Koska yliopistolla ei vielä ole omaa rakennusta, niin se toimii Tekniikan museon tiloissa Roihussa. Uusi yliopistorakennus tullaan rakentamaan Roihuun.

Uusi yliopisto

Vuoden 2018 kesäkuun konfliktin jälkeen Aurinkomaan Yliopiston toiminta saatiin jäälleen aloitettua, pitkän tauon jälkeen. Yliopiston otti haltuun Kuuran vanha lääninherra, Johkusss, joka syöstiin vallasta onnistuneen vallankaappauksen jälkeen. Johkusss otti Majer3:n aikaisen opetussuunnitelman käyttöön.

Johkusss tavoittelee, että oppiminen olisi hyödyttävää ja sivistävää Aurinkomaan erilaisissa ammateissa. Suurin tavoite Johkusss:lla on, että hän saisi yliopiston toiminnan koko Aurinkomaan valtakuntaan, myös opetuksen tärkeyteen hän panostaa.

Johkusss otti paljon Majer3:n aikaiselta ajalta käytänteitä takaisin, kuten myös lainsäädännön. Täten Aurinkomaan Yliopistolla on sama vanha lainsäädäntö, hieman päivitettynä:

1§ Yliopiston aluetta koskee Hallitsijan myöntämä luvanvarainen autonomia. Lakiteknisesti alueella pätevät kaikki Aurinkomaan lait, joiden lisäksi yliopiston aluetta ja toimintoja säätelevät myös yliopistolait.

2§ Yliopiston talous on autonominen erillistalous, mikä tarkoittaa sitä että yliopisto ei myy raaka-aineita. Yliopiston toiminta ei siten aiheuta inflaatiota valtakunnan taloudelle. Yliopisto myy eri tyyppisiä palveluita koulutuksesta asiantuntija tehtäviin, sekä julkaisuja Aurinkomaan hallinnolle sekä yksityishenkilöille.

3§ Vain läänin vartijoilla ja ylemmillä valtakunnan viranhaltijoilla on oikeus kantaa asetta yliopiston alueella. Tahallisesta väkivaltaisesta toiminnasta yliopiston alueella seuraa pääsykielto yliopiston alueelle.

4§ Erillisistä alueellisista laeista huolimatta läänin turvallisuus koskee myös yliopiston aluetta.

5§ Yleisten lakien rikkominen käsitellään normaalilla Aurinkomaan oikeusprosessilla, yliopiston lakien rikkomisen tapauksessa voidaan käyttää rangaistuskeinoja sisältäen, mutta ei pois lukien muita rangaistusmuotoja, sakkorangaistus (josta yliopisto tilittää 10% hallitsijan voudin kassaan), raaka-aineiden takavarikointi, häpeärangaistus, julkinen kirjallinen anteeksipyyntö.

6§ Mikään yliopistossa julkaistu materiaali ei saa olla plagioitua kirjallisuutta. Eli omalla nimellä ei kirjoiteta toisten teoksia. Kopioteosten kohdalla käytetään alkuperäisen kirjoittajan nimeä, editorina kopioijan nimi.

7§Mikäli alkuperäinen teos on Aurinkomaan alamaisen tekemä, kuuluu puolet kirjan myyntivoitosta hänelle (miinus painokulut).

8§Jotta materiaali voidaan julkaista, täytyy se olla plagioimatonta, ei-lukijalle vahingollista ja mielellään järjellä ajateltua. Materiaali voi olla esimerkiksi opas, kertomus, tutkielma, parodiakertomus, päiväkirja, runokokoelma, sarjateos tai lakikirjat. Lakikirjojen kohdalla päivämäärän merkitseminen on välttämätöntä, sillä lait saattavat vanhentua.

9§ Yliopiston opetuksen standardit ovat professorin määrittelemät yksilökohtaiset standardit oppiasteittain. Tällä pidetään huoli yhdenvertaisesta mahdollisuudesta valmistumiseen yliopistosta. Opetuksen tulee noudattaa yliopiston yhteiskunnallista opetuksen ja edistyksen tehtäviä. Annetun opetuksen takeena tulee olla kirjallinen tai muutoin todettu opetuskelpoisuus aiheen kohdalla.

10§ Yliopistolla on varainkeruuoikeus toimintansa kustannuksien kattamiseksi. Harkinnanvaraisesti yliopiston ylijäämävaroilla rahoitetaan koulutusohjelmia ja tapahtumia

Yliopiston lainsäädännön on hyväksynyt Valtias, Fadass69.

Johkusss ja hänen ensimmäinen assistenttinsa rakensivat yliopiston kampuksen Roihun keskustaan. Aikaa tähän kului alle viikko. DatArnoGuyn avusti hieman loppu metreillä. Kirjamyynti saatiin siirrettyä tekniikan museolta yliopistolle todella nopeasti.

Työllistäminen

Yliopisto työllistää mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan assistentteja käytännön asioita varten, sekä lehtoreita yliopiston opetuksen kehittämistä ja toteutusta varten. Lehtoreilta vaaditaan suoritettua tohtorin tutkintaa. Koko koululaitoksen toimintaa johtaa professori.

Opetussuunnitelma

Yliopisto myöntää tutkintoja perustuen siihen, saako opiskelijat opintonsa päätökseen. Opiskelu on oppiainepohjaista, eli opiskelijan valitsema linja määrittää sen, mitä kursseja hänen tulee käydä saadakseen tutkinnon suoritetuksi. Opiskelijoiden oletetaan myös hankkivan tarpeelliset opintoihin tarvittavat materiaalit, eli opiskelu kuluttaa jonkun verran rahaa. Kannattaa tosin pitää mielessä, että opintojen tarkoituksena on oikeasti valmentaa ja auttaa opiskelussa, joten saatavilla olevista materiaaleista voi olla moninkertaista hyötyä. Eri tehtävät voivat edellyttää eri tasoisten tutkintojen hankkimista, mikä on todiste tietyn asteisesta perehtyneisyydestä.

Aloittaessaan opiskelun Aurinkomaan yliopistossa jokainen opiskelija valitsee itselleen linjan. Valittu linja määrittää sen, mitä kursseja opiskelijan tulee käydä. Jokainen opiskelija kuitenkin käy saman verran kursseja linjavalinnastaan riippumatta. Linja kannattaa valita omien kiinnostusten ja tavoiteammatin mukaan. Linja voi olla käytännössä mikä vain mm. oikeustiede, metallurgia, kulttuuritiede, historia, mekaniikka, kaunokirjallisuus, parodia/outo kirjallisuus, taloustiede, maataloustiede yms. Ota ehdottomasti yhteyttä yliopiston henkilökuntaan, joka voi kertoa enemmän erilaisista linjoista ja päämääristä.

Kun opiskelija on valinnut linjansa, niin on hänen myös päätettävä opintopolku, jossa autaa Aurinkomaan Yliopiston professori. Kaikki tutkinnot ovat kurssillisesti saman mittaisia, mutta vaikeustaso eroja löytyy. Esim. oikeustiede on vaikeampi kuin kaunokirjallisuus. Yliopisto tarjoaa opintoihin: kirjakursseja, yksityisijä -ja julkisia luentokursseja. Kirjakussit toimivat siten, että opiskelija ostaa kirjamyynnistä teoksen, joka hänelle on määrätty. Tämän jälkeen seuraa pieni tentti, jossa on: monivalinta, yleiskysymys ja syventäväkysymys. Huom! Kaikista teoksista ei tarvitse välttämättä pitää tenttiä! Luentokursseilla opiskelijat kuuntelevat luennoitsijaa ja keräävät mahdollisesti muistiinpanoja. Luentokursseista ei pidetä tenttiä, ellei toisin sanota. Opiskelija tavoittelee väitöskirjaa, eli tohtorin tutkintoa. 

Tutkintojen rakenteet ovat seuraavanlaiset:

Laurentius: Opinto-opas hommattuna. Kolme Aurinkomaan valtakunnallista kurssia, jotka voivat olla kirja- tai luentokursseja.

Magister: Idea & Kritiikki ja OP Koulussa hommattuna. Kolme Aurinkomaan valtakunnallista kurssia, joista vähintään yhden täytyy olla luentokurssi.

Tohtori: Korkeinta tutkintoa varten opiskelijan tulee kirjoittaa kirja valitun linjan aihepiiristä. Kirjan minimipituus on 30 sivua ja se voi olla esimerkiksi tietokirja, opas tai omia näkökulmia sisältävä teos oman linjan aiheesta. Kun professori on tarkastanut kirjan, pidetään siitä julkinen väittelytilaisuus, jossa kirjoittaja kertoo teoksestaan professorin tai lehtorin esittäessä kysymyksiä. Tilaisuuden jälkeen opiskelijalle myönnetään tohtorin tutkinto.

Suoritetuista magisterin ja tohtorin tutkinnoista yliopisto myöntää maksuttomia todistuksia, joita tarvitaan esimerkiksi työhaastatteluissa todisteeksi yliopisto-opinnoista. Todistuksen kadotessa yliopisto myöntää uuden pientä maksua vastaan. Aito todistus on aina professorin allekirjoittama ja sinetöimä.

Väittelytilaisuuden käytännöt:

Professori aloittaa tilaisuuden omalla puheenvuorollaan. Tämän jälkeen tilaisuutta jatkaa opiskelija. Tarkoituksena on kuunnella, kun opiskelija avaa väitöskirjansa sisällön, yleisölle, asiantuntijoille, professorille ja lehtoreille. Tämän jälkeen alkaa professorin, lehtoreiden ja asiantuntijoiden kyselytunti. Kun ensimmäinen kyselytunti loppuu, niin alkaa seuraava kyselytunti, joka annetaan yleisölle. Yleisö saa antaa palautetta, kysymyksiä ja jopa mahdollisia vastaväitteitä. Käytännössä saa kysyä mitä vaan, tarkoituksena on kuitenkin saada esiin mahdollisia ongelmakohtia ja aukkoja. Tilaisuuden aikana täytyy olla ennen ja jälkeen kyselytunnin hiljaa, omalla paikallaan.

Mikäli opiskelija onnistuu väittelemään itsensä kyseisen linjan tohtoriksi seuraa valmistujaistilaisuus, jossa väitellyt tohtori saa tutkintotodistuksensa ja pienen palkinnon. Suoriutunut tohtori saa pitää valmistujaispuheen.

Mikäli lopputulema on hylkäävä seuraa uudelleenkäsittely, joko samasta teoksesta, mutta muokattuna tai uudesta teoksesta - tämä on opiskelijan päätettävissä, mutta professori antaa oman neuvonsa.

Tilaisuuden jälkeen ensimmäisenä poistuvat yleisö. Suoriutunut tohtori saa kuulla vielä palautteen teoksesta, mikäli näin haluaa. Teoksesta tehdään kopiot ja viedään tohtorisaliin, jonne kaikkien suoriutuneiden tohtoreiden todistukset laitetaan esille.

Keskipitkä ja lyhyt opintomahdollisuus

Mikäli opiskelija suunnitteilla on päästä esim. oikeustieteiden ja taloustieteiden tohtoriksi, voi opiskelija ottaa seuraavanlaisen opintopolun:

Tavoitteena on oikeustieteiden tohtori, mutta opinnoissa on mukana keskipitkä taloustiede. Tämä tarkoittaa sitä, että oikeustiede on ns. päälinja ja sivussa taloustiede. Miksi tämä kannattaa? Mikäli tämä kyseinen opiskelija haluaa joskus suorittaa taloustieteet loppuun, niin hänen täytyy käytä kursseja vähemmän.

Lyhyet opinnot: käytävä yksi kurssi, jotain toista linjaa kuin sitä omaa päälinjaa.

Keskipitkät opinnot; käytävä kaksi kurssia, jotain toista linjaa kuin sitä omaa päälinjaa.

Pitkät opinnot: pitkillä opinnoilla tarkoitetaan sitä omaa päälinjaa.

Julkaisutoiminta

Aurinkomaan Yliopisto ostaa kirjallisuutta! Kirjallisuutta voi hyödyntää hyvin opinnoissa.

Mikäli luulet pystyväsi kirjoittamaan kirjan niin voit antaa sen yliopistolle myyntiin. Teoksen kirjoittaja saa 50% myyntihinnasta. (Verojen ja painokulujen jälkeen)

Käytännössä teos voi sisältää mitä vain. Arvokasta ja ainutlaatuista tietoa myydään hyvin. Mitä lähempänä linjan ja opiskelijan tarpeita teos on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä laitan teoksen jonkun opintopolkuun/kurssitarjottimeen.

Erityisesti pyydän vanhoja pelaajia kirjoittamaan tiedostaan, kokemuksestaan ja historiastaan, sillä kirjallista dokumenttia on aika suppeasti.

Mikäli päätät kirjoittaa jonkun kirjan yliopistolle ja antaa sen myyntiin, niin muistathan, että tietokirjallisuudessa täytyy olla faktatietoa. Teoksen pituutta ei myydä, vaan sen sisältöä.

Yliopiston julkaisulistan voit katsoa täältä.

Myönnetyt tohtorin tutkinnot

Tässä listassa näkyy vain ne henkilöt, jotka ovat suorittaneet uuden yliopiston aikana korkeimman tutkinnon. Laurentiuksia ja magistereita ei julkaista tässä.

Fadass69; 2.7.2018, metallurgian tohtori

Kaketeus; kaivosalan tohtori

Kakko87; liiketalouden tohtori

Keksistinen; 2016, metallurgian tohtori

Raistlin_Majer3; 2016, ekonomian tohtori

Raistlin_Majer3; 2016, strategisen johtamisen tohtori

Raistlin_Majer3; 2016, kerronnallisen kirjallisuuden tohtori

Raistlin_Majer3; 2016, mekaniikan tohtori

Raistlin_Majer3; 2016, liiketalouden tohtori

Raistlin_Majer3; 2016, valtiotieteiden tohtori

Raistlin_Majer3; 2016, sopimusoikeuden tohtori

Raistlin_Majer3; 2016, taktisen tiedustelun tohtori

Raistlin_Majer3; 2016, siviililain tohtori

Raistlin_Majer3; 2016, taloushallinnon tohtori

Raistlin_Majer3; 2018, arkkitehtuurin tohtori

Raistlin_Majer3; 2016, oudon kirjallisuuden tohtori

Raistlin_Majer3; 2016, draaman ja poetiikan tohtori

Raistlin_Majer3; 2016, pedagogian tohtori

Raistlin_Majer3; 2016, käytösetiketin tohtori

Raistlin_Majer3; 2016, turvallisuussuunnittelun tohtori

Raistlin_Majer3; 2016, roviopolton tohtori

Raistlin_Majer3; 2016, retoriikan tohtori

Raistlin_Majer3; 2018, sukututkimuksen tohtori

Raistlin_Majer3; 2016, kulttuuritieteiden tohtori

Raistlin_Majer3; 2018, sotastrategian tohtori

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.