Historiallinen artikkeli

Tämä artikkeli on historiallinen ja kertoo menneestä tapahtumasta, asiasta tai ominaisuudesta, jota ei enää ole.

Virtainmaa

Virtainmaa (aluksi Virstainmaa: muinainen Valtias, Pilvinen, muutti nimen, sillä hän koki, että pelaajat kirjoittivat läänin nimen tahallaan tai vahingossa väärin varsin epäkunnioittavalla tavalla) oli Aurinkomaan maatalouslääni. Se oli pinta-alaltaan hyvin laaja, sillä viljelykasvit ja karja tarvitsevat paljon tilaa elääkseen. Virtainmaata hallitsee sen lääninherra Tristisi.

Historia

Virtainmaan lääni oli ollut jossakin muodossa olemassa jo Aurinkomaan alkuajoista lähtien. Jo aivan ensimmäisen kartan alussa perustettiin Suuraron kylä, joka tuotti elintarvikkeita valtakunnan tarpeisiin. Kolmannessa kartassa, Uuden Roihun aikaan, Virtainmaan alueella sijaitsi aluksi kaksi lääniä - Tähkävirta, johon kuului pääkaupungin lisäksi useita pienempiä kyliä (Sydänmaa, Terässalo ja Suuraro), sekä uudempi Rautavuo. Kartan loppupuolella läänien tuolloiset lääninherrat Lummea ja vallu13 päättivät yhdistää lääninsä Virtainmaa-nimiseksi suuremmaksi lääniksi.

Uuden Roihun aikana valtaan noussut lääninherra Tristisi hallitsi Virtainmaata pitkälle seuraavaan karttaan, mutta hänen valtakautensa päättyi lopulta Aurinkomaan Valtiattareksi kohoamiseen. Tristisin seuraajaksi nimitettiin hänen silloinen kamariherransa Kaketeus, joka hallitsi lääniä meteorisateeseen saakka. Myöhemmin Tristisi astui jälleen kerran lääninherran puikkoihin.

Virtainmaahan iski meteorisade 20.11.2017. Meteorologit varoittivat asiasta 13.11.2017, jolloin pelaajielle jäi viikko aikaa lähteä evakkoon. Tämän jälkeen Virtainmaata alettiin rakentamaan uudestaan.

Hallinto

Virtainmaan edeltäjän Tähkävirran perusti ja lääniä hallitsi pitkään lääninherra Lummea (aikaisemmalta nimeltään TuttiFruttti) erinäisten kamariherrojen avustuksella, mutta 11. lokakuuta 2016 hänet erotettiin ja tilalle nousi aiemmin kamariherrana toiminut Tristisi. Syksyllä 2017, kun Tristisi siirtyi yksinomaan ylläpidollisiin tehtäviin, kamariherrana toimineesta Kaketeuksesta tuli Virtainmaan uusi lääninherra.

Virtainmaalla hallintoon kuului lääninherran lisäksi myös yksi tai kaksi kamariherraa, jotka auttoivat lääninherraa ja toimivat tarvittaessa hänen sijaisinaan. Läänin asioiden hoitamisessa avustivat lisäksi hovimestari ja sihteeri.

Monilla Virtainmaan kaupungeista ja kylistä on historiallisesti ollut omat johtajansa, joilla saattaa olla erityinen nimike - tällaisia virkoja ovat olleet esimerkiksi Rautavuon kuvernööri, Suuraron kylänvanhin ja Sydänmaan metsänvartija. Uudessa kartassa vastaavia kylänjohtajia ei palkattu.

Maantiede

Virtainmaan lääni muodostui pääkaupunki Tähkävirrasta ja sen lähellä sijaitsevasta maatalouskylästä, Suurarosta.

Tähkävirta

Tähkävirta oll Virtainmaan pääkaupunki, ja suurin osa Virtainmaan asukkaista asui Tähkävirrassa. Tähkävirta tunnettiin paikallisella murteella nimellä 'Tähkä'. Kaupungin nimi päätettiin kilpailussa jonka voittajaehdotus - Tähkävirta - otettiin käyttöön.

Tähkävirrassa sijaitsi paljon kauppoja ja baari. Tärkein paikallisista nähtävyyksistä oli Mutkahovin kartano, jonka edellinen lääninherra Lummea rakennutti kesäasunnokseen. Tähkävirrassa sijaitsi myös eräs Virtainmaan vanhimmista rakennuksista, Tähkävirran leipomo eli Tähkävirran herkkupuoti.

Tähkävirta oli sangen rauhallinen sekä turvallinen kaupunki. Menneisyydessä Tähkävirrassa oli kuitenkin ollut ajoittaisia levottomuuksia - historialliset kurpitsamurhat tapahtuivat osittain kaupungissa. Kurpitsamurhilla ei viitata murhattuihin kurpitsoihin, vaan kolmeen mustaan pukeutuneeseen mieheen, joilla oli päässään kurpitsat. Heidän aiheuttamaansa teurastusta muistellaan vielä tänäkin päivänä. Tähkävirta joutui myös muutamia kertoja hyökkäyksen kohteeksi Piraattilahden itsenäisyyssodan aikana.

Tähkävirrassa on aiemmin toiminut nykyisin tauolla oleva Aurinkomaan suurin sanomalehti ''Tähkävirran Sanomat''.

Suuraro

Suuraro oli pääosin peltoa sekä laidunmaata, ja siellä tuotettiin valtaosa Aurinkomaan ruoasta. Suuraro oli vanhaa aluetta ja siellä sijaitsi lukuisia historiallisia rakennuksia, kuten Villalan tilan asuntola aiemman kartan ajoilta sekä vanha tuulimylly. Jotkin Suuraron rakennelmista olivat olleet olemassa ensimmäisestä kartasta lähtien. Suuraron ja Virtainmaan mahdin ruuantuotannossa pystyi näkemään, kun Villalan tila suljettiin väliaikaisesti tilan sisäisten ongelmien vuoksi. Tilan kiinniolon aikana koko Aurinkomaan kansa näki nälkää ja ruoan arvo nousi. Tätä historiallista tapahtumaa kutsutaan nimellä "Villalan lakko".

Talous ja työpaikat

Virtainmaan läänin talous nojasi vahvasti maatalouteen. Läänin omistama Villalan tila Suurarossa työllisti paljon uudehkoja pelaaja rengeiksi tarjoten monelle ensimmäisen työpaikan.

Virtainmaalla oli myös paljon valtion rahoittamia töitä. Tähkävirrassa sijaitsi ennen vartiostouudistusta oikeuslaitoksen alainen vartiosto, jossa työskenteli päävartija sekä vartijoita. Myös pankkilaitos työllisti pankkivirkailijoita Virtainmaalle. Perinteisesti Tähkävirrassa työskenteli myös kulttuuriviraston alainen kirjastonhoitaja.

Virtainmaan läänillä oli iso rooli työllisyystilanteessa. Koska lääni oli suuri, se tarvitsei paljon työntekijöitä huolehtimaan erilaisista hallinnollisista asioista. Virtainmaan lääni omisti useita yrityksiä, kuten esimerkiksi sisustusliikkeen ja Tähkävirran herkkupuodin. Läänissä toimi myös iso joukko laaja-alaisesti yrittäjiä, esimerkiksi seppä, räätäli ja suutari. Palvelut olivat läänin alueella olleet perinteisesti hyvät ja etenkin ruokakauppojen toiminta oli aktiivista läheisen maatilan vuoksi.

Kulttuuri

Virtainmaan läänin pääkaupungissa, Tähkävirrassa sijaitsi monia kulttuurikiinteistöjä, kuten kirjasto, jossa sijaitsi myös kirjailijoiden killan toimipiste. Tähkävirrassa on järjestetty aiemmin mm. talvimarkkinat, joiden ohjelmassa oli esimerkiksi aarteenmetsästystä, jäänveistoa ja turnajaiset. Jäänveistokilpailun voittaneen teoksen kivijäljennös seisoi viime kartassa pitkään kaupungin portin lähettyvillä.

Läänin alueella sijaitsee myös monia kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita. Näistä voidaan mainita esimerkiksi Mutkahovin kartano, jossa läänin hallinto asui sekä Tähkävirran vanha leipomo. Tähkävirrassa vierailu oli todellinen kulttuurielämys, sillä erityisesti keskustan ahtaat kujat ja sokkelot ovat ainutlaatuinen kokemus. Kaupungin katot soveltuivat myös erityisen hyvin parkouraamiseen tiheän asutuksen vuoksi.

Asuminen

Tähkävirran asuntokauppa oli aktiivista. Kaupungissa oli käytössä kiinteistöverotus sekä talojen omistussuhteet olivat jatkuvan tarkkailun alaisena, mikä mahdollisti epäaktiivisten pelaajien asuntojen takavarikoimisen ja niiden jälleenmyymisen melko nopeaan tahtiin. Uusia asuintaloja rakennettiin jatkuvasti, joten kodittomuus oli alueella harvinaista. Lisäksi moniin ammatteihin, erityisesti maatalousalan tehtäviin, kuului työsuhde-etuna oma mökki tai asuntolahuoneisto.

Kaupungista pystyi ostamaan asuntojen lisäksi esimerkiksi talleja. Lisäksi yritystoimijoille vuokrattiin edullisesti liiketiloja.

Lisätietoa

Virtainmaan läänillä on foorumilla oma tiedotusalue, Virtainmaa tiedottaa. Sieltä löytyy ajankohtaista tietoa mm. läänin avoimista työpaikoista ja Villalan tilan toiminnasta.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.