FANDOM


Vimpain
Vimpain

Vimpain

Vimpain on punakivilaite, jota voidaan käyttää vinssinä.

Valmistus

Vimpaimen voi valmistaa työpöydällä.

Mukulakivi Mukulakivi Mukulakivi
Mukulakivi Mukulakivi
Mukulakivi Punakivi Mukulakivi

Ominaisuudet

Käyttö

Vimpainta käytetään vinssin rakentamiseen esimerkiksi kaivoissa, porteissa tai hisseissä. Kun asetetun vimpaimen alle lisätään päällekkäin aitoja, muodostuu näistä köysi jota vinssi nostaa tai laskee. Köyden maksimipituus on 20 köyttä. Köyden päähän voi asettaa haluamansa esineen tai alustan joka nousee tai laskee vinssiä käytettäessä. Kaivoissa köyden päähän lisätään pata, jolla nostetaan puhdasta vettä. Toimiakseen vinssi tarvitsee energiaa tuottavan punakivikomponentin, esimerkiksi vivun.