FANDOM


Historiallinen artikkeli

Tämä artikkeli on historiallinen ja kertoo menneestä tapahtumasta, asiasta tai ominaisuudesta, jota ei enää ole.

Yleisiä ohjeita

Vankeja ei saa kohdella ihan miten tahansa, vaikka syyllisyydestä oltaisiin varmoja. On tiettyjä asioita, joista vartijoiden on huolehdittava ja toisaalta muutamia enemmän tai vähemmän ehdottomia kieltoja.

Vankien omaisuus

Vankia ei saa laittaa selliin tavaroiden kanssa, vaan ne on otettava talteen lukittuun arkkuun. Mikäli tavaroita katoaa, on vartiosto tai viime kädessä oikeuskanslia korvausvelvollinen vangille. Mikäli vartiostoon tapahtuu murtovarkaus, joka ei selvästikään johdu vartijoiden virheestä, korvauksia ei välttämättä makseta. Jos vanki haluaa olla varma tavaroidensa turvallisuudesta, hän voi pyytää edustajaansa noutamaan kaiken, lukuunottamatta henkilötodistusta ja kirjoitettuja kirjoja.

Tavarat on annettava takaisin vapautettaessa, ellei oikeuskansleri ole erikseen käskenyt takavarikoimaan jotain tai vanki ole menettänyt koko omaisuuttaan valtiolle. Mikäli jotain takavarikoidaan, oikeuskanslia maksaa entiselle vangille korvauksena tavaran arvon, eikä tavaraa palauteta. Kirjojen, mukaan lukien henkilötodistusten ja tilikirjojen takavarikointi on kiellettyä, poikkeuksetta.

Vaatetus

Vankeudessa pidettävillä on oltava yllään vanginpuku ja käsiraudat. Ilman niitä vankia ei turvallisuussyistä saa laittaa selliin muuta kuin erittäin väliaikaisesti. Mikäli vartiostolla ei ole käsirautoja tai vanginpukuja, ainoastaan väkivaltarikoksista epäiltyjä on lupa ottaa kiinni.

Teloitushuppua on sallittua käyttää, jos vanki mölyää jatkuvasta ja häiritsevästi. Hupun laittava vartija ottaa vastuun, että perustelut ovat riittävän hyvät. Mikäli oikeuskansleri määrää vartijan huputtamaan vangin, vastuu siirtyy vartijalta hänelle ja vartian oletetaan tottelevan. Huputetun vangin ruoka- ja juomatilanteesta vartioston on huolehdittava riippumatta kuka on vastuussa itse huputtamisesta.

Ruoka ja juoma

Oikeuslaitos tarjoaa kaikille vangeille ilmaisen ruoan ja juoman. Vangin oletetaan pysyvän paikallaan, jottei ruokaa kulu kovin suuria määriä. Mikäli vanki kuolee janoon tai nälkään, hän voi vapauduttuaan anoa korvauksia oikeuskanslerilta.

Vartiostolla ei ole oikeutta nälkiinnyttää vankia tahallaan. Oikeuskanslia maksaa mahdolliset korvaukset, joten se myös päättää miten vartiostojen on sopivaa toimia vankien ruokahuollon suhteen. Jos mahdollista, vangille on myös tarjottava terveellistä ruokaa - se ei kuitenkaan ole ehdoton vaatimus. Tarjotun veden on oltava puhdasta, mieluiten lähimmästä kaivosta.

Väkivalta

Vankeja ei saa lyödä, piiskata tai ampua, eikä myöskään tainnuttaa toistuvasti ellei sillä estetä pakoa. Tähän ei voi saada lupaa edes oikeuskanslerilta, ei normaalioloissa. Vartiostot vastaavat, etteivät heidän vankinsa joudu pahoinpidellyiksi tai kidutetuiksi. Mikäli sellaista kuitenkin tapahtuu, asiasta pidetään oikeudenkäynti ja vartijaa rangaistaan tarvittaessa.

Mikäli vanki kieltäytyy julistamasta olevansa syyllinen tai syytön (pitää mykkäkoulua), silloin häntä voidaan kiduttaa ja kidutetaan. Kuitenkin, kidutus on lopetettava heti kun vanki myöntää tai vannoo syyttömyyttään. Kidutus ei myöskään saa aiheuttaa vangin kuolemaa, ei sen aikana eikä sen jälkeen.

Kuolemantapaukset

Mikäli vanki kuolee vartijan käsittelyssä, noudatetaan normaalia menettalyä tutkinnassa muutamin poikkeuksin. Mikäli tapausta ei voida osoittaa selkeästi itsepuolustukseksi, vartija ei saa hoitaa työtään ennen oikeudenkäyntiä. Mikäli oikeudenkäynnissä langetetaan tuomio vangin tappaneelle vartijalle, hänet myös erotetaan automaattisesti.

Vierailijat

Vangilla on oikeus nimetä itselleen yksi edustaja hoitamaan asioitaan, kun on vankilassa. Kyseistä edustajaa on mahdollista tavata tutkintavankeuden aikana yksityisesti kohtuullisen usein. Edustaja ei saa olla toinen vanki, eikä mielellään irtolainen. Lisäksi oikeuslaitos suosittelee, että edustaja on myös vangin asianajaja, mutta se ei ole pakollista. Tutkintavankeudessa ei ole lupaa vastaanottaa ketään muuta, kuin edustajaansa.

Tuomituilla vangeilla on oikeus vastaanottaa vierailija kerran päivässä. Vierailijan kanssa keskustelu ei tapahdu yksityisesti, vaan vähintäänkin vartija seisoo huoneen ovella valvomassa mistä keskustellaan. Vierailusta on tehtävä ilmoitus paikalliselle vartiostolle etukäteen, jotta vartijat varmasti ovat paikalla hoitamassa sen.

Kirjeet

Vangeilla on oikeus kirjoittaa ja vastaanottaa kohtuullinen määrä kirjeitä aivan kenelle haluavat vankilasta. Vartiostolla on velvollisuus tarjota vangeille tarvittavat välineet eli kirjoitettava kirja maksutta. Mikäli kirje sisältää yksityistä tietoa, on vangilla oikeus pyytää ja saada myös sinettivahaa. Lähtökohtaisesti vankien kirjoittamat ja saamat kirjeet ovat yksityisiä, mutta oikeuskanslerin luvalla niitä voidaan lukea. Mikäli näin tapahtuu, vanki saa vapauduttuaan kirjallisen selvityksen syistä oikeuskanslialta.

Vartiosto ei ole postin korvike. Vartijoilla on kuitenkin velvollisuus viedä oikeuskanslerille, saman läänin päävartijalle ja tuomarille osoitetut kirjeet perille asti. Muut kirjeet viedään postiin, tai sen puuttuessa, jätetään odottamaan vastaanottajaa hakemaan niitä vartiostolta. Vartiostoilla on velvollisuus tehdä vastaanottajalle selväksi, miten kirje on mahdollista hakea jos sitä ei ole postitettu.

Kuljetukset läänien väleillä

Vankeja saa kuljettaa läänien välillä, kunhan se ei aiheuta vaaraa vangeille, vartijoille tai viattomille sivullisille. Kuljetettavalla vangilla on oltava vangin puku ja käsiraudat koko matkan ajan. Perillä käsiraudat vaihdetaan paikallisen läänin lukoilla varustettuihin.

Vankien tavarat voidaan kuljettaa vangin mukana, mutta niin ei ole pakko tehdä. Mikäli tavarat jäävät vanhaan vankilapaikkaan, vangilla on oikeus hakea ne sieltä vapauduttuaan tai valtuuttaa joku toinen hakemaan ne.