Aurinkomaa Wiki
Advertisement

Historiallinen artikkeli

Tämä artikkeli on historiallinen ja kertoo menneestä tapahtumasta, asiasta tai ominaisuudesta, jota ei enää ole.


Uusien hallitsijoiden Roihu (myös Kolmen hallitsijan Roihu, Roihu III) oli Uutta Roihua ja ensimmäistä hallitsijanvaihdosta seuraava Aurinkomaan kartta.

Kartan alussa Aurinkomaata hallitsi peräti kolme hallitsijaa: Seea Roihusta käsin, Tristisi Virtainmaalta ja Insalm Kuurasta. Läänien väliset välimatkat olivat Kolmen hallitsijan Roihussa muita karttoja huomattavasti pidemmät ja kaupungit siten eristyneempiä. Myöhemmin kartan aikana Piraattilahden lääni perustettiin uudelleen, ja ennen pitkää valtaan nousi kolmen hallitsijan sijaan valtias Gremos. Hänen hallintokaudellaan Virtainmaa jouduttiin hylkäämään luonnonkatastrofin vuoksi, muttatuhoutuneen kaupungin laidalle kohosi vielä ennen kartan loppua uusi kylä.


Läänit

Aurinkomaassa oli Kolmen hallitsijan Roihun aikana useita eri läänejä, joihin asutus oli keskittynyt. Jokaista lääniä hallitsi lääninherra. Monien läänien sisällä oli myös pienempiä asutuskeskuksia, kyliä ja kaupunkeja, joilla oli joskus omat hallitsijansa, mutta jotka silti toimivat lääninherran alaisuudessa.

Roihu

Roihun tori ja ympäröivät rakennukset Kolmen hallitsijan Roihun loppuvaiheilla. Taustalla häämöttää Roihun linna.

Pääartikkeli: Roihu

Roihun läänillä tarkoitetaan yleensä Roihun pääkaupunkia ja sen alaisuuteen kuuluvia alueita. Toisin kuin muita läänejä, Roihua hallitsi valtias, joka on samalla myös Roihun lääninherra.

Roihussa sijaitsi monia Aurinkomaan virallisia instituutioita, kuten oikeuslaitos, Aurinkomaan keskuspankki AKP, Rakennusviraston pääkonttori, Aurinkomaan tiedustelulaitos, vankila sekä mielisairaala. Lisäksi kaupungissa sijaitsi surullisenkuuluisa Roihun vartiosto. Kaupungin laitamilla kohosi Roihun perinteikäs linna. Toisinaan kaupungissa toimi myös Aurinkomaan yliopisto, ensin Tekniikan museossa väliaikaisissa tiloissa ja sitten omassa rakennuksessaan, joka sijaitsi ensin Kuuraan vievällä tiellä, mutta siirrettiin myöhemmin keskustaan. Samoin Kuuraan vievän tien varrella sijaitsi turnajaisareena. Asunnot olivat pääkaupungissa huomattavasti kalliimpia kuin muualla Aurinkomaassa.

Roihussa sijaitsi monia historiallisesti ja kulttuurisesti tärkeitä kohteita, kuten vanhoja rakennuksia Aurinkomaan alkuajoilta sekä erilaisia museoita, mukaan lukien legendaarinen Tekniikan museo. Myös pääkirjasto sijaitsi Roihussa. Kaupungin kulttuurielämä oli aktiivinen ja siellä järjestettiin lukuisia tapahtumia, kuten suurmarkkinat ja kahdet turnajaiset. Kolmen hallitsijan aikakauden Roihu oli rakennustyyliltään huomattavasti yhtenäisempi kuin Uuden Roihun aikainen pääkaupunki - keskusta koostui lähes ainoastaan kivimateriaaleista rakennetuista suurista hallintorakennuksista. Roihun pääelinkeino oli kaupankäynti.

Konnanhovin rangaistuslaitos - Vankilasaari

Pääartikkeli:Konnanhovin vankilasaari

Konnanhovi oli Roihun lähellä sijaitseva saari, jossa toimii Aurinkomaan rangaistuslaitos, Konnanhovin vankila. Saari luetaan usein Roihuun kuuluvaksi, vaikka se onkin hallinnollisesti ja maantieteellisesti täysin erillään oleva alue.

Ääriniitty

Ääriniityn linna Kolmen hallitsijan Roihussa.

Gremoksen johtama Ääriniitty perustettiin myöhemmin kartan aikana. Kylä kuului hallinnollisesti Roihuun ja siellä sijaitsi Ääriniityn linna ja maatila. Linnassa pidettiin aikoinaan muun muassa Gremoksen kruunajaiset.

Virtainmaa

Pääartikkeli: Virtainmaa

Näkymää vanhan Tähkävirran portin ulkopuolelta Kolmen hallitsijan Roihussa. Vasemmalla taka-alalla häämöttää uusi Tähkävirta Tristisin patsaineen.

Virtainmaa oli yksi Aurinkomaan lääneistä. Läänillä on pitkä historia, jonka aikana se on tunnettu milloin Virtainmaana, milloin Tähkävirtana. Läänin pääkaupungin nimi on joka tapauksessa ollut aina Tähkävirta, mikä on aiheuttanut varsinkin uusien pelaajien joukossa joltistakin hämmennystä.

Virtainmaan lääniin kuului kartan alussa sisämaassa sijaitseva Tähkävirran kaupunki ja maalaiskylä, Suuraro, jolla sijaitsi koko Aurinkomaan ruoantuotannosta vastannut Villalan tila. Lääni on perinteisesti harjoittanut pääelinkeinonaan maataloutta, minkä vuoksi se onkin aikojen saatossa tarjonnut paljon muun muassa rengin työpaikkoja aloitteleville pelaajille. Kaikki vanhan Virtainmaan rakennukset oli rakennettu uniikilla, yhtenäisellä rakennustyylillä. Lääninherra asusti kaupunkia reunustavan mäen päällä kartanossa. Myöhemmin toiselle puolelle kaupunkia aloitettiin uuden Tähkävirran linnan rakennustyöt.

Virtainmaata johti kartan alussa Tristisi ja hänen jälkeensä Kaketeus. Lääni lakkautettiin ongelmien vuoksi 13.11.2017, ja pelaajille annettiin viikko aikaa siirtää omaisuutensa pois läänistä. Pian läänin hylkäämisen jälkeen se raunioitui meteorisateen ansiosta. Jonkin aikaa Tähkävirran kaupungin tilalla oli vain rauniot, mutta keväällä 2018 lääniä alettiin rakentaa vanhan kaupungin laidalle uudelleen pitkäaikaisen lääninherran Tristisin palattua sen johtoon. Lääni oli vielä kartan loppuvaiheilla pieni, mutta kasvoi tasaisella tahdilla.

Suuraron kylää Kolmen hallitsijan Roihussa.

Kuura

Pääartikkeli: Kuura

Kuuran kaupunki ja perinteikäs linna Kolmen hallitsijan Roihussa. Oikealla näkyvä suuri rakennus on Majer3-suvun akateeminen kirjakauppa.

Jäätäviin lumimaisemiin perustettu Kuura, joka on aiemmin tunnettu myös nimillä Jäämaa, Pohjola, Routa ja Halla, oli Aurinkomaan pohjoisin lääni. Kuura tunnettiin kaivostoiminnastaan, mutta lääni työllisti myös paljon puunhakkaajia.

Kuuran pääkaupunki, Halla, rakennettiin jäisen meren rannalle. Hallan keskeltä kulki suuri kauppakatu, jonka varrella kasvoi koko kaupungin keskuksena toiminut maailmanpuu. Kaupungin liepeillä sijaitsi kunnioitettaviin korkeuksiin kohonnut Kuuran linna. Hallassa toimi aikanaan muun muassa kasino, Akateeminen kirjakauppa ja Majer3-suvun investointipankki. Kaupungissa järjestettiin vuoden 2017 alussa Aurinkomaa Gaala ja muutamaa kuukautta myöhemmin Talven juhla.

Kuuran läänin maisemia ja tyyliä, jolla Hallaa rakennettiin, on kuvattu lumoavaksi. Kulkutaudit eivät tarttuneet helposti Kuurassa sen jäisen ilmaston vuoksi.

Dunra

Pääartikkeli: Dunra

Dunra oli Kuurasta vievän tien varrelle rakennettu kylä, jonka alue kuului alun perin Kuuran lääniin. Kylä kuului Raistlin Majer3:n henkilökohtaiseen omistukseen hänen ostettuaan sen, mutta kylä palautettiin valtakunnan hallintaan Kesäkuun konfliktin seurauksena. Kylässä asuikin pitkään Dunran rakennuksista mainittakoon merkittävimpänä Raistlinin vuorenseinämään rakentama vuoristolinna.

Dunrasta rakennettiin myöhemmin tie Tähkävirtaan. Tämän tien varrella toimi lyhytaikainen nallekylä, joka toisin kuin useimmat edeltäjänsä oli laillinen ja Kuuran läänin hallinnon alainen. Huomionarvoista on, että Kuuran ja Roihun välisen tien kiemurtelevuuden vuoksi oli lähes yhtä nopeata matkustaa pääkaupungista Kuuraan Tähkävirran ja Dunran kautta kuin sitä pitkin.

Piraattilahti

Pääartikkeli: Piraattilahti

Piraattilahti oli ollut olemassa useimmissa Aurinkomaan kartoista. Reitti Piraattilahteen kävi Kolmen hallitsijan Roihussa tekniikan museolta polkua pitkin viidakkosatamaan, ja sieltä poijujen merkkaamaa merireittiä pitkin. Kolmen hallitsijan Roihuun sitä ei oltu aluksi rakentamassa ollenkaan, mutta myöhemmin lääni päätettiin sittenkin perustaa. Piraattilahti on perinteisesti ollut alkoholintuotantoaluetta.

11933.png

Advertisement