FANDOM


Paasivun logo

Työntekijöiden opaskirjat: Vouti

Ohjeita voudille.

Toimenkuva

Voudin TÄRKEIN tehtävänä on saada raha virtaamaan valtion kassaan (verotuloina, lupamaksuina). Huolehtia siitä, että palkanmaksut toimivat sujuvasti. Huolehtia siitä, että Aurinkomaassa on riittävästi hyvillä paikoilla sijaitsevia liiketoimintaan soveltuvia kiinteistöjä(yhteistyössä rakennusviraston kanssa). Vouti huolehtii myös siitä, että ja että pelaajat huolehtivat olemassaolevista yrityksistään eli yrityksien kauppaarkuissa on myytäviä tuotteita.

Raportit

Viikkoraportista tulee käytä ilmi myös maksetut palkat alaisille, myönnetyt lainat, perityt verot, mahdolliset toimenpiteet huonosti hoitetuille yrityksille (varoitukset, takavarikointi valtiolle palautus lääninomistukseen). Tämä dokumentti toimitetaan viikoittain palkanmaksun yhteydessä nimellä Viikkoraportti.

Voudi huolehtii myös valtion kirjanpitosta eli valtion eri osaaluiden kuukausittaiset menoerien kirjaamisesta (Pankki, Oikeuslaitos, Kulttuuriala ym.) lisäksi kirjataan myös valtion tulot. Tämä raportti kirjoitetaan nimellä "Valtio kirjanpito" ja se toimitetaan Jaarlille kuukausittain.

Verotus suunnitelmat ja uudistukset

Voudin tehtävä on myös laatia erilaisia suunitelmia veroitusmalleista ja uudistuksista. Valmistuneet veroitus suunnitelmat ja uudistukset viedään Jaarlin tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi. Vuodin tehtäviin kuuluu myös hyväksytyt uudistuksen käytöntään vieminen.

Toimiluvat

Vouti myöntää myös toimilupia yrityksille joiden toiminta on luvan varaista kuten alkoholin valmistusluvat (panimolupa) ja myyntiluvat (tavernat, ravintolat, baarit, majatalot). Hänen kuuluu valvoa ja tarvittaessa tarkistaa että lupahakemuksessa määritetet asiat ovat totta.

Kauppojen perustaminen ja valvonta

Voudin tehtäviin kuuluu jo olemassaolevien yritysvalvonta ja uusienliikeiden toimintaan saattaminen eli hänen kauttaan voi ostaa/vuokrata itselleensä liiketilan tai saada ohjeistusta kenelta liiketilan voi ostaa/hankkia tai vuokrata kysyyssä olevaan lääniin. (aiheesta tarkemmin : Ohjeita kaupanperustamiseen).