FANDOM


Työntekijöiden opaskirjat: Rakennusvalvoja

Ohjeita rakennusvalvojille.

Tehtävänkuvaus

Rakennusvalvojan tehtävät ovat hyvin monimuotoiset. Hän pitää huolta siitä, että talot on rakennettu säädösten ja paikallisen tavan mukaisesti. Hän jättää huomautuksia ja antaa purkutuomioita. Hän purkaa, rakentaa ja koordinoi.

Viikkoraportointi:

Rakennusvirastossa on viikkoraportointi on yksi kaikkein tärkeimmistä asioista. Raportin perusteella nähdään mitä olet tehnyt, missä ja kuinka pitkään. Itse raportin rakenne on hyvin vapaamuotoinen. Raporttiin kirjataan kaikki mitä olet tehnyt, eli tehtävät jotka olet suorittanut. Raportti toimitetaan rakennusviraston Roihuun postilaatikkoon.

Oikeudet

Rakennusvalvojille on oikeus antaa purkutuomion/huomautus taloille tai rakennelmille jotka ovat rakenettu säädösten ja paikallisen tavan vastaisesti. Huomautukset ja purkutuomiot voidaan antaa kirjallisesti tai kyltillä. Purkutuomion saaneen rakennuksen omistajalla / rakentajalle on yleensä noin 48tuntia aikaa purkaa kysyinen rakennus. Tämän ajan jälkeen rakennus on sisältöinen takavarikoitu valtiolle ja se puretaan materiaalit toimitetaan kysyisen läänin rakennusiviraston varastoon. Purusta voidaan myös laskuttaa hinnoston mukainen purkumaksu (50r/ tunti).

Rumat rakennukset tai rakennelmat tai laittomasti ilman lupaa rakennetut talot tai rakennelmat voidaan purkaa myös välittömästi. Talon omistajalla, asukkaalla ja/tai vuokralaisella on ensisijainen velvoite pitää talo siinä kunnossa mihin se on alunperin hyväksytty (tarkoittaa sitä että jos ikkunat rikottu ne korjataan).