FANDOM


Paasivun logo

Työntekijöiden opaskirjat: Vartiostokomentaja

Ohjeita päävartijalle

Toimenkuva

Vartiostokomentaja on vartijoiden esimies. Hänen vastuulla on vartioiden palkkaaminen, kouluttaminen ja vartioiden sijoittaminen erilääneihin. Vartiostokomentaja vastaa vartijoiden koulutuksesta ja valvonnasta. Vartiostokomentaja on vastuussa siitä, että raportit on kirjoitettu oikein ja kirjanpito on tehty oikein.

Vartiostokomentaja tiedottaa alaisiaan etsintäkuulutuksista, jakaa työtehtävät ja on vastuussa vartioston sulavasta toiminnasta, tarvikehankinnoista, vartioston tilojen ylläpitämisestä, avaimien jakamisesta, lukkojen vaihtamisesta ja siitä, että kaikilla vartijoilla on asianmukaiset varusteet ja kaikki tietävät työtehtävänsä. Lyhyesti: Vartiostokomentaja on vastuussa aurinkomaan vartiostosta ja kaikesta mikä siihen liittyy. Vartiostokomentajan ei kuitenkaa yksin tehdä näitä kaikkia pitää osata delegoita lukkojen vaihto, tilojen ylläpito siinä läänissä toimiville vartioille tehtäväksi.

Hierarkia

Vartiostokomentaja toimii osana oikeuslaitosta, oikeuskanslerin alaisuudessa ja Vartiostokomentaja voi ottaa lainmukaisia määräyksiä lääninherralta ja yleisiä ohjeita ja tiedotteita oikeuskanslian kautta. Ja ohjeistaan tai määrätä vartijat toteuttamaan nämä.

Palkanmaksu

Oikeuskanslia myöntää vartiostoille budjetit Vartiostokomentajan kuluselvityksien mukaisesti. Vartiostokomentaja on vastuussa Vartijoiden viikottaisesta palkanmaksusta. Korvausten edellytyksenä ovat Vartijoiden Vartiostokomentajalle toimittamat asianmukaiset kirjalliset viikkoraportit. Vartiostokomentaja laatii viikkoraporttien pohjalta viikottaisen budjettiselvityksen, jonka hän toimittaa oikeuskansliaan. Ilman budjettiselvityksiä vartiostolle ei myönnetä määrärahoja.

Toimialueiden rajat

Toimialueiden rajoja ei ole enää. Vartijoille on määrätty tietty lääni, missä he partioivat ja toimivat pääsääntöiseti, mutta he saavat ja heillä on oikeus toimia vartijoina myös toisissa lääneissä.

Partiointi

Päävartija määrää vartijoille partiointialueet. Vartijat voivat pyytää päävartijaltaan partiointivelvollisuuksia mikäli he tarvitsevat lisätöitä. Partioidessa vartijan tulee olla pukeutunut asianmukaisesti ja hänellä tulee olla pidätyksiin soveltuvat työvälineet mukana.

Varusteet

Vartijoiden perusvarusteisiin kuuluu panssarit, käsiraudat, kahle, tainnutin ja suurmiekka. Vartiostokomentaja huolehtii siitä, että kaikki vartijat ovat täysin varustettuja. Vartija huolehtii siitä, että päävartija tietää puutteet varusteissa.

Pidätykset

Pääartikkeli: Pidätykset ja ruumiintarkastukset

Vartijoilla ei ole oikeutta pidätellä ihmisiä satunnaisesti ilman rikosepäilyä.

Vankien kohtelu

Vankeja tulee kohdella asiallisesti eikä heidän kanssaan tule aloittaa sanasotaa. Vankeja ei saa huputtaa elleivät he häiriökäyttäydy ja spammi chattia tavalla joka on selkeästi kaikille häiritsevää. Normaali keskustelu, inttäminen ja valittaminen on sallittua. Mikäli vanki yrittää taskuvarastaa vartijalta, vartijalla on oikeus huputtaa sinut esimerkiksi pidättämisen taikka siirtämisen ajaksi.

Käyttäytyminen

Vartijoiden tulee käyttäytyä asiallisesti ja jäykän kohteliaasti virantoimituksessa ollessaan. Vartijat eivät saa osallistua sanasotiin vaan heidän täytyy niellä ylpeytensä ja pysyä hiljaa mikäli heitä provosoidaan sanoin.

Oikeudet ja komennot

Vartijoilla ei ole oikeutta suorittaa kadulla satunnaisia ruumiintarkastuksia ohikulkijoille. Vartijat saavat kuitenkin suorittaa ruumiintarkastuksia rikoksista epäillyille etsiäkseen aseita. Tarkemmat ruumiintarkastukset tulee suorittaa vartioston tiloissa.

Lue myös

Oikeuslaitoksen käytänteitä ja ohjeita vartijoille

Pidätykset ja ruumiintarkastukset

Työntekijöiden opaskirjat: Vartija