FANDOM


Paasivun logo

Työntekijöiden opaskirjat: Lääninherra

Ohjeita Lääninherroille.

Toimenkuva

Lääninherra on aatelishenkilö, joka on oman lääninsä hallitsija ja Valtiaan vasalli. Lääninherran tehtävä on hallita omaa läänitystään, myöntää läänin kansalaisuus halukkaille, myöntää ammatteja ja nimityksiä oman lääninsä asukkaille, olla vastuussa oman lääninsä poliittisesta, taloudellisesta ja infrastruktuurin kehityksestä. Lääninherralla on oikeus kerätä veroa lääninsä asukkailta ja myydä tai vuokrata maata ja kiinteistöjä lääninsä kehityksen edistämiseksi. Lääninherra on korkein auktoriteetti omassa läänissään, mutta myös hänen tulee noudattaa valtakunnan lakia. Lääninherra pääasiassa delegoi tehtäviä eteenpäin, palkkaa väkeä ja huolehtii oman lääninsä työllisyystilanteesta ja siitä, että kaikki toimii sujuvasti. Lääninherralta ei koskaan lopu tekeminen, joten on erinomaisen tärkeää aina delegoida tehtävät eteenpäin eikä yrittää tehdä kaikkea itse.

Palkanmaksu

Lääninherroilla ei ole palkkaa vaan heillä on oikeus kerätä veroa, mutta mikäli läänin talous on erittäin huonossa kunnossa lääninherra voi anoa valtiolta kertaluontoista tuki-/avustuspakettia. Yksi kymmenys läänin kerätyistä veroista ja tuloista kuuluu Valtiaalle ja lääninherra on velvollinen pitämään selkeää kirjanpitoa läänin tuloista ja menoista tai nimittämään jonkun tekemään sen puolestaan. Valtiaan kymmenykset maksetaan Voudille joka kuun lopussa joka tilittää ne valtion tilille ja kirjaa ylös läänin tulot ja menot valtion kirjanpitoon.

Komennot

/myönnähenkilötodistus <pelaaja> - Ylentää irtolaisen Alamaiseksi ja kirjoittaa hänelle henkilötodistuksen. Jos henkilö on jo Alamainen tai ylempi, niin komento kirjoittaa ainoastaan uuden henkilötodistuksen. Alamaisilta ja ylemmiltä laskutetaan 10r henkilötodistuksesta ja pelaajan täytyy itse tuoda tyhjä kirja. Irtolaisille ensimmäinen henkilötodistus on maksuton, mutta heidän täytyy tuoda itse tyhjä kirja. Komento vaatii, että kädessä on tyhjä kirja. Henkilötodistuksia myönnetään ainoastaan henkilöille jotka ovat fyysisesti läsnä henkilötodistuksen myöntävän henkilön edessä.

/asuinpaikka <läänin nimi> - Vaihtaa henkilötodistukseen pelaajan asuinpaikan. Pelaajan henkilötodistus täytyy olla kädessä. Asuinpaikan voi ja saa vaihtaa ainoastaan lääninherran hallinnoimaan lääniin.

/läänit - Näytä tietoa lääneistä, läänin asukkaista ja hallinnoi lääninasukkaita. Tarkemman ohjeen näkee palvelimella ajamalla /läänit komennon.

/nimitä <pelaaja> <ammatti> - Myönnä ammatti tai titteli oman läänin asukkaalle. Listan mahdollisista ammateista näkee ajamalla palvelimella /nimitä komento ilman argumentteja. Lisää ammatteja lääninherrojen toimivallan piiriin voi ehdottaa foorumeilla.

/<ammatti> <pelaaja> - Myönnä pelaajalle suojattu ammatti. Esimerkiksi /panimomestari <pelaaja>. Lisää suojattuja ammatteja lääninherrojen toimivallan piiriin voi ehdottaa foorumeilla.

/posti <pelaaja> - Näytä pelaajan postiosoite.

Käytöksestä

Lääninherran tulee aina kun mahdollista olla asiallinen, puolueeton ja kärsivällinen lääninsä asukkaita kohtaan (lue: typeriä moukkia kohtaan).