FANDOM


Oikeudenkäynnissä syyttäminen on aika helppoa, mutta koska asiasta on tullut muutamia epäselvyyksiä, tässä tarkat ohjeet. Näitä noudattamalla et voi erehtyä.

Kuka saa syyttää

Asianomainen saa syyttää mistä tahansa rikoksesta ketä tahansa. Rikosilmoitus on tehtävä, ellei asianomainen ole itse vartija.

Vartiostot voivat syyttää mistä tahansa rikoksista, mitkä tapahtuvat heidän toimialueellaan. Roihun vartiosto voi lisäksi syyttää missä tahansa läänissä tapahtuneesta väkivaltarikoksesta. Vartiostoilla ei ole velvollisuutta syyttää mistään.

Oikeuskansleri voi syyttää ketä tahansa, jos asiasta on vain tullut rikosilmoitus. Häntä eivät kuitenkaan kiinnosta merkityksettömät jutut yhtään vartiostoja enempää. Ei ole syytä olettaa, että oikeuskanslia hoitaisi syyttämisen asianomaisen puolesta.

Asianajaja voi syyttää päämiehensä puolesta, jos päämiehellä itsellään olisi oikeus syyttää ja jos tämä on antanut siihen luvan.

Mustakaarti tai valtio voi syyttää mistä tahansa rikoksista. Kuitenkin, useimmiten vain vakavimmissa rikoksissa (harhaopit yms.) mustakaarti puuttuu asioiden kulkuun. Valtio syyttäjänä on todella harvinainen tapaus.

Kuinka syytän?

Tee rikosilmoitus

Normaalilla kansalaisella ei ole oikeutta syyttää oikeudessa ennen kuin on tehnyt asiasta rikosilmoituksen. Kuitenkin, ihan riippumatta mitä mieltä vartiosto asiasta on, kun on tehnyt rikosilmoituksen asia viedään oikeuteen jos syyttäjä sitä vaatii. Rikosilmoitus tehdään kirjallisena joko tuomarille, oikeuskanslerille tai paikalliselle vartiostolle. Kirjoja jakavat vartiostot ja tarvittaessa oikeuskanslia.

Vartijoiden ei tarvitse tehdä rikosilmoituksia, jos haluavat syyttää oikeudenkäynneissä. Kuitenkin, jos asia koskee syyttävää vartijaa henkilökohtaisesti, on suositeltavaa tehdä rikosilmoitus.

Puhu tuomarille

Voi olla, että tuomari tai oikeuskansleri tekee asiasta aiheen foorumille. Voi myös olla, että sinun syyttäjänä täytyy pyytää asian käsittelyä, mahdollisesti useilta eri henkilöiltä. Ole kärsivällinen, mutta älä odota ikuisuutta valittamatta, jos mitään ei tapahdu.

Sovi aika ja saavu paikalle

Sovi foorumeilla syytetyn ja tuomarin kanssa aika, jolloin pääset oikeudenkäyntiin. Voit myös jättää kirjallisen syytteen, mikäli olet erittäin kiireinen tai et muuten vain löydä sopivaa aikaa. Oikeuslaitos ei kuitenkaan suosittele kirjallisia syytteitä ja paikalle saapumatta jättämistä.

Jos valitset saapuasi paikalle, sinun oletetaan myös tulevan; mieluiten ajoissa ja vähintäänkin suunnilleen silloin, kun on sovittu. On suositeltavaa varata vähintään 1,5 tuntia oikeudenkäynnille.