Sydänmaan konflikti oli tuloloisten Tähkävirran ja Rautavuon läänien välinen rajakiista, joka johti Aurinkomaa-palvelimen sulkemiseen useamman viikon ajaksi.

Tapahtumat

Alku

Vuonna 2015 Tähkävirta ja Rautavuo olivat vielä erilliset läänit Virtainmaahan kuuluvien kaupunkien sijasta.

Kiista alkoi pari päivää ennen vuoden 2015 jouluaattoa siitä, kun Rautavuon silloinen lääninherra GaryCraft julisti Aurinkomaan keskustelufoorumilla Sydänmaan kylän kuuluvan Rautavuon läänin alueeseen. Perusteluina hän käytti sitä, että valtias Pilvinen oli hänen mukaansa sanonut läänien rajojen jatkuvan kahden kilometrin päähän niiden asutuskeskuksista. Tätä mittaa käyttäen GaryCraft oli määrittänyt kartasta Sydänmaan sijaitsevan sekä Tähkävirran että Rautavuon lääninrajojen sisäpuolella. GaryCraftin mukaan hänen Rautavuohon kuuluva kaivoskylänsä, johon oli lupa triumviraatilta, sijaitsi reilusti alle kahden kilometrin päässä Sydänmaasta, joten täten kylä oli hänen mielestään lähempänä Rautavuon kuin Tähkävirran asutuskeskuksia ja kuului siis Rautavuohon.

Lummean reaktio ja kiistan paisuminen

Silloisen Tähkävirran läänin (johon kuului tuohon aikaan samannimisen pääkaupungin lisäksi Suuraro) lääninherra Lummea ei ollut asiaan lainkaan tyytyväinen. Hän ilmoitti foorumilla, että oli saanut Sydänmaan rakentamiseen luvan maaherra Mikimokalta ja että hanke oli valmistumassa joulu-tammikuussa. Myös Pilvinen oli Lummean mukaan hyväksynyt Sydänmaan tulevaksi osaksi Tähkävirtaa ja suojannut alueen. Keskustelussa Lummea epäili GaryCraftin aluevaltauksen olevan Tähkävirran, joka oli jo tuolloin Aurinkomaan parhaiten menestyviä läänejä, tarkoituksellista vastustamista ja kertoi myös, että GaryCraftin käytös alkoi hänestä lähennellä henkilökohtaista kiusaamista. Aluekiista sai Lummean jopa harkitsemaan Aurinkomaassa pelaamisen lopettamista.

GaryCraft totesi foorumilla, että vaikka Sydänmaa olisikin osa Rautavuon lääniä, voisi Lummea silti halutessaan rakennuttaa alueelle puunhakkaajakylän - alue vain olisi hallinnollisesti osa Rautavuota Tähkävirran sijaan. Keskustelussa GaryCraft kertoi kokevansa, että Lummea hankaloitti toiminnallaan tarkoituksellisesti hänen pelaamistaan ja hänen projektiensa etenemistä.

Lääninherrojen lopettaminen

Kiistan kasvettua huomattaviin mittoihin valtias Pilvinen puuttui asiaan ja sanoi, ettei voi antaa lääninherrojensa riidellä keskenään tosissaan, sillä koko valtakunnan hyvinvointi olisi siinä tilanteessa uhattuna.

Lopulta sekä GaryCraft että Lummea ilmoittivat lopettavansa Aurinkomaassa pelaamisen konfliktin vuoksi, mikä sai valtias Pilvisen sulkemaan palvelimen kokonaan. Useiden pelaajien vastustuksesta huolimatta valtias sanoi, ettei palvelin aukeaisi uudelleen, ennen kuin lääneille olisi löydetty uudet, yhtä pätevät lääninherrat.

Lopputulos

Palvelin pysyi kiinni vuodenvaihteeseen asti, mutta tammikuun alussa se avattiin uudelleen - Lummea palasi pelaamaan ja GaryCraft sai bannit. Rautavuon uudeksi lääninherraksi valittiin vallu13.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.