FANDOM


Tämä on historiallista tietoa. Sydänmaata ei ole enää olemassa uudessa kartassa.

Sydänmaa oli yksi Virtainmaan kylistä Uuden Roihun aikana. Sen pääelinkeino oli puunhakkuu ja Sydänmaan johtajan nimike onkin ollut metsänvartija. Kylä sijaitsi jonkin matkaa silloisesta Suurarosta etelään. Suurarosta kulki kylään tie.

Sydänmaa oli pitkälti keskeneräinen. Uuden Roihun kartan lopussa sinne oltiin ehditty rakentaa vain muutamia puunhakkaajamökkejä sekä suurempi kartano peltoineen. Siellä oli myös saha ja kaivo.

Virtainmaan lääninherran loma-asunto, Mutkahovin kartano, sijaitsi Sydänmaan lähistöllä viime kartassa. Nykyisessä kartassa kartano on Suuraron ja Tähkävirran välissä ja toimii läänin hallinnon asuinpaikkana.

Kylä joutui pelinappulaksi kahden tuolloisen lääninherran, Lummean ja GaryCraftin, kiistassa vuoden 2015 lopulla. Tuo konflikti johti Aurinkomaan väliaikaiseen sulkemiseen.