Historiallinen artikkeli

Tämä artikkeli on historiallinen ja kertoo menneestä tapahtumasta, asiasta tai ominaisuudesta, jota ei enää ole.

Suuraro oli kylä Virtainmaassa. Se sijaitsi lähellä läänin pääkaupunkia Tähkävirtaa. Suurarossa toimi Villalan tila, joka oli Aurinkomaan suurin ruoantuottaja.

Maantiede

Suuraro sijaitsi aivan Tähkävirran vieressä.

Suuraro oli erilainen kuin muut Aurinkomaan kylät, sillä erittäin suuri osa sen pinta-alasta oli peltoa. Suurarossa sijaitsikin hyvin monia erikokoisia peltoja, ja siellä kasvatettiin melkein kaikkia tunnettuja viljelyskasveja.

Rakennukset

Suurarossa ei ollut lainkaan yksityisasuntoja, joita olisi ollut mahdollista ostaa. Suurin osa kylän taloista oli Villalan tilaan kuuluvia työsuhdeasuntoja, joiden pihoissa oli usein pienet pellot. Lisäksi kylässä sijaitsi kartano, jossa tilanhoitaja asui ja jonka kyljessä tilan ostoarkut sijaitsivat mylly, kaivo, navetta, lampola, kanala, talleja sekä työntekijöiden asuntola.

Historia

Suuraro.png

Ilmakuva Suurarosta Uuden Roihun kartan ajoilta.

Suuraron kaltainen peltokylä oli olemassa eri muodoissa jo Aurinkomaa-serverin alkuajoista lähtien. Se oli myös nykyisen kartan ensimmäisiä kyliä. Tämän vuoksi Suurarossa olikin monia vanhoja rakennuksia.

Suuraro oli olemassa jo ennen Tähkävirran perustamista ja Tähkävirran pitkäaikainen lääninherra Lummea onkin toiminut sen kylänvanhimpana.

Hallinto

Suuraroa hallitsi viime kartan aikana pitkään kylänvanhin, joka asui Villalan kartanossa. Kylänvanhin vastasi kylän asioista ja oli samalla Villalan tilan muiden työntekijöiden esimies. Kylänvanhin toimi Virtainmaan johdon alaisena. Entinen Valtiatar Seea toimi pitkään Suurarossa kylänvanhimpana.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.