FANDOM


Paasivun logo

Oikeuslaitoksen käytönteitä ja toimintaohjeita

Oikeuskansleri määritteleen oikeuslaitoksen käytönnöt ja toimintaohjeet tälle sivulle kasattu asioita joita oikeuslaitossa työskentelevien tulee nuodottaa, tehdä ja soveltaa. Huom. Sivu on pahasti kesken eivätkä nämä käytönnöt ole vielä voimassa kaikilta osin.

Raportit

Raportoinnin tarkoituksena saattaa raportin lukija tietoiseksi asiasta ja jättää lukijalle valta muodostaa siitä omat mielipiteensä. Raportti rakenne on aikalailla vapaamuotoinen alla kuvatta muutamia raportteja joita oikeuslaitoksen työntekijöiden tulee tehdä.

Viikkoraportti

Vartiostokomentaja ja jokainen vartija tekee joka viikko viikkoraportin jossa viikon tapahtumat kerrotaan lyhyesti. Viikkoraportti palautetaan vartiostokomentajalle (vartiostokomentaja oikeuskanslerille), joka maksaa raportin pohjalta palkan. Viikkoraporttiin merkataan kaikki työhön liittyvät asiat. Esimerkki:

Ma 12.4. pidätin <nimi> julkisesta juopumuksesta, pidätysraportti tehty.
Ti 13.4. osallistuin <nimi> asunnon kotietsintään.
Ke 14.4. käsittelin ja arkistoin <nimi> toimittaman rikosilmoituksen.
Ke 14.4. <nimi> rikosilmoituksen tutkinta ja kuulusteluita 1 tuntia.
Ke 14.4. pidätin <nimi> liittyen <nimi> rikosilmoituksen tutkintaan, pidätysraportti tehty.
Ke 14.4. <nimi> kuulustelua liittyen <nimi> rikosilmoituksen tutkintaan 30 min
To 15.4. Autoin henkilöä <nimi> tekemään rikosilmoituksen ja autoin hänet uuteen alkuun.

Pidätysraportti

Pidätysraportteja tekeminen on pakollista aina kun vartija pidättää rikoksesta epäillyn tai viedään putkaan esim. juopunut. Raportti on tärkeä koska siitä käy ilmi syy miksi henkilö vankina.

Pidätysraportti kirjataan aina kun vartija on pidättänyt rikoksesta epäillyn. Pidätysraportista ilmenee päivämäärä, paikka, pidättänyt vartija/vartijat, mahdollinen voimankäyttö pidättäessä ja kuljetuksen aikana sekä tarkka kuvaus tapahtumista. Pidätysraportti tekemisestä ei makseta erillista palkkiota mutta sen tekemättä jättämisestä rangaistaan.

Kaikki pidätykset raportointaa myös viikkoraportista lyhyesti pidätyspäivän kohdalla. Pidätetyille henkilöille tulee kertoa asemalla syy miksi heidät on vangittu.

Esimerkki:

Pidätysraportti <epäillyn nimi>

Pidätetty 12.4. roihussa <henkilö X>. 
Pidätyksen syy: juoppo / murhasta/taposta/varkaudesta epäilty/rikosilmoitus X takia.
Pidätyksen teki vartijat: <vartija 1>  <mahdollisesti vartija2 jne>.
<Ei käytetty / Käytetty> voimakeinoja henkilön tainnuttamiseen ja kiinniottoon pidätyksessä
viety selliin numero xxx.

Tutkintaraportti

Tutkintaraportti tehdään aina rikostutkintaa suorittaessa. Raportista ilmenee kaikki rikostutkintaan liittyvät asiat ja yksityiskohdat. Raporttiin liitetään kaikki kuulustelupöytäkirjat, kotietsintäraportit,, rikosilmoitukset. Tutkintaraportti laitteineen palautetaan päävartijalle, joka toimittaa sen eteenpäin oikeuskanslerille. Tämä TPK eli tutkintapöytäkirja on vain malli. Kaikilla on omat tapansa tehdä se, kunhan siinä ilmenee perusasiat. Riippuen rikoksesta jota tutkitaan niin TPK voi olla hyvin erilainen. Saat neuvoja siihen vartiostokomentajalta taikka muilta vartijoilta.  

Esimerkki: "Tutkintapöytäkirja to 17.4. <nimi> murhatapaus. Tutkinnan johtajana toimi <nimi>.

Otimme tutkintaan rikosilmoituksen murhasta to. 15.4. klo 18:00. Ilmoituksen oli jättänyt 
kirjallisesti <nimi> ke.14.4 klo 19:40. 
Rikos tapahtui Roihun keskustorilla ke 14.4 klo 15-17 välisenä aikana. 
Rikoksen uhrina oli <nimi>. Uhri ei nähnyt murhaajaa, mutta paikalla oli ollut 2 silminnäkijää. 
Kutsuimme molemmat silminnäkijät asemalle kuulusteltavaksi.
Heidän kertomuksensa erosivat toisistaan merkittävästi. 
<nimi> mukaan <nimi> oli murhannut uhrin takaapäin tikarilla. <
nimi> puolestaan syytti <nimi> murhasta ja väitti, että aseena käytettiin suurmiekkaa
. Kävimme hakemassa epäillyn <nimi> asemalle kuulusteltavaksi ja hänen taskunsa tutkittiin. 
Ruumiintarkastuksessa ei löytynyt mitään merkittävää. 
<nimi> väitti ettei tiennyt mitään tapauksesta. 
Emme saaneet hänestä muuta hyödyllistä tietoa. 
<nimi> päästettiin vapaaksi kuulusteluiden jälkeen todisteiden puutteesta.

Seuraavaksi kutsuimme toisen epäillyistä, <nimi>,
paikalle mutta hän kieltäytyi saapumasta ja ilmoittamasta sijaintiaan.
<nimi> etsintäkuulutettiin. pe 16.5 klo 20:00 <nimi> pidätettiin Tähkävirran vartioston toimesta.
Tähkävirran vartiosto luovutti hänet Roihuun la 16.5. iltapäivällä kuulusteltavaksi. 
<nimi> on osoittanut suurta haluttomuutta yhteistyöhön. 
Ruumiintarkastuksessa löytyi suurmiekka, joka vastaa toisen silminnäkijän kuvausta. 
Toinen todistajista kutsuttiin tunnistamaan syytetty ja hän positiivisesti tunnisti hänet murhaajaksi.
Murha-ase kirjattiin ylös todistusaineena nro 1. 
Silminnäkijän lausunto kirjattiin ylös todistusaineena nro 2 ja hän lupautui todistamaan oikeudessa <nimi> vastaan. Todistusaineistoa on riittävästi murhasyytteeseen, joten tapaus siirtyy oikeuskanslerin käsittelyyn."

Kuluraportti

Päävartija kirjoittaa viikoittain vartioston kuluraportin, jonka pohjalta oikeuskansleri myöntää vartiostolle budjetin. Kuluraportissa käy ilmi varustekulut, palkat sekä muut mahdolliset kulut(kirjat, vankien ruoka ym.).

Esimerkki:

Roihun vartioston kuluraportti viikko x
-5 kpl käsirautaja ostohinta Xr hankittuna x sepältä.
-5 avainta ostohinta Xr hankittuna y sepältä
-Vartijan A palkka Xr (Viikkoraportti liitteenä)
-Vartijan B palkka Xr (Viikkoraportti liitteenä)
Yhteensä Xr

Mikäli vartioston tarvitsee kiireellisesti rahaa, voi kirjallisen kuluraportin lähettää myös keskellä viikkoa

Kuulustelut

Kuulustelut suoritetaan joko toimistossa taikka erillisessä kuulusteluhuoneessa. Vangit kuulustellaan sellistä käsin. Kuulusteluissa on hyvä olla mukana kaksi vartijaa, mutta mikäli toista vartijaa ei ole niin kirjoitat itse kaikessa rauhassa kaiken talteen. Kuulustelupöytäkirjasta liitetään kuulustelun jälkeen TPK:n pääkohdat eli tunnustukset, kaikki asiat jotka voivat helpottaa tutkintaa. Epäilyttävät asiat, todistusaineisto yms.

Kotietsinnät

Kotietsintä suoritetaan rikosepäillyille, joiden asunnosta voidaan olettaa löytyvän laitonta tavaraa tai todisteita rikoksista. Kotietsintä pyritään suorittamaan asunnon omistajan ollessa paikalla, ja hänet pidetään vangittuna tai asunnon ulkopuolella valvottuna kotietsinnän ajan. Kotietsintään tulee aina saada kirjallinen lupa oikeuskanslerilta, ja lupa pitää pitää mukana ja esittää asunnon omistajalle. Kotietsintä voidaan suorittaa myös henkilön poissaollessa tällöin asiasta kuitenki informoidaan kirjeitse postilaattikkoon. Kotietsintä voidaan kuitenkin tehdä, mikäli käynnissä on vakava rikos taikka mikäli se asettaa sivulliset välittömään vaaraan.

Kotietsinnässä rakenteiden rikkominen esimerkiksi lattian rikkominen kotietsinnässä on sallittua. Esimerkiksi arkkujen etsinnän kannalta mutta vain jos kotietsintään haettu oikeuskanslerilta kirjallinenlupa. Kotietsintä tulee myös kirjata tarkisti kirjoittavaa kirjaan Merkitse: kuka/ketkä tekee etsinnän, mistä epäillään, mitä etsitään, muu tarpeellinen tieto, kenen talo kyseessä ja mahd koordinaatit, ja muu yleinen ja hyödyllinen tieto. Jos tälläinen kirjallinen dokumentti on olemassa ylläpito ei rankaise siitä. Paikat tulee kuitenkin korjata välittömästi.

Oikeuskansleri tulee arkistoita kotietsinnän luvat ja raportti kotietsinnästä arkistoonsa sellaseen arkistoon josta asia on tarpeen vaatiessa helppoa tarkista. Rikostutkinnan kannalta näistä asiakirjoista voidaan ottaa kopiot joita käytetään oikeuskäynneissä.

Pidätyselleistä ja vankien oikeuksista

Huom. Tämä koskee vain vartiostojen pidetysellejä ja niissä olevia vankeja. Vankilasaarta koskee erilliset säännöt.

Vankisellien tulee olla vähintään 4x4x4 kokoisia, niissä on oltava rautaovi, aukko josta vangeille annetaan ruoka kirjat yms, sekä pitkä lasi-ikkuna niin että kaikkialle selliin näkee esteettä. Vankiosaston uloskäynnillä tulee olla lukittu puuovi.

Vangeilla on aina oikeus saada tarvitsemansa määrä ruokaa ja juomaa, poikkeuksena vain tilanne jossa vanki kasvattaa nälkäänsä tahallisesti hyppimällä sellissään. Vangeilla on oikeus myös saada kirjoitettava kirja, jos sille on jotain perusteltua käyttöä (Rikosilmoitus, kirja kirjastoon, kirje tms) Jos vanki haluaa postitetaan kirjeen, vartiosto toimittaa sen postiin ja maksaa postimaksun. Tutkintavankeudessa olevien kirjeet luetaan.

Vangit ovat sellissään aina vanginpuvussa ja ilman tavaroita, vangin tavaroita säilytetään nimikoidussa arkussa lukitun oven takana.

Vankia saa tulla tapaamaan kohtuullinen määrä vierailijoita, vierailuista pitää ilmoittaa vartijalle etukäteen. Vangille on kiellettyä toimittaa minkäänlaisia tavaroita, vierailijoiden tavarat pidetäänkin arkussa selliosaston ulkopuolella. Tutkintavankeudessa olevien vierailuja valvotaan.

Eristysellit ovat sellejä vaarallisille rikollisille, kuten sarjamurhaajien tai vankilasta karanneille, eristysosastolle tulee olla avain vain vartiostokomentajalla, joka hoitaa eristysvankien ruokinnan yms. Eristyksessä olevien luona saa vierailla vain painavasta syystä, ja vierailuja valvotaan aina.

Lue myös

Työntekijöiden opaskirjat: Vartija

Työntekijöiden opaskirjat: Päävartija

Pidätykset ja ruumiintarkastukset