FANDOM


Tällä sivulla käydään läpi kaikki Aurinkomaan vakavat rikokset, niiden tunnusmerkistöt, normaalituomiot sekä lieventävät ja raskeuttavat seikat.

Sivu on tarkoitettu tuomareille avuksi syytettyjen tuomitsemiseen, myös asianajajien on hyvä osata sivun asiat.

Rikokset

Päällekarkaus

-Tuomio on aina 3 vrk

-Päällekarkaus = toisen pelaan vahingoittaminen ilman tappoaikeita.

-Pienistä vahingoista - esim 1 vahinkolyönti kädellä - ei rangaista

Tappo

-Tappo = toisen pelaajan tappaminen

-Tuomio on  7-14 vrk vankeutta, 80r korvaus uhrille. 

-Normaalivankeus on 10 vrk

-Liiallisesta itsepuolustuksesta alennettu tuomio.

Murha

-Tappo on murha jos:

A) Teko oli tahallinen

B) Teolla saatiin huomattavaa hyöytyä.

C) Teko kohdistui laillista pidätystä suorittavaa vartijaa vastaan.

D) Tappo tapahtui muuta väkivaltarikosta tehdessä.

-Tuomio on 1-3kk vankeutta ja 150r korvaus uhrille.

-Normaalituomio 2kk

-Jos useampi murhan kriteereistä täyttyy, voidaan tuomiota korottaa -Mikäli uhrin tavarat palautetaan, voidaan tuomiota lieventää.

Murhan yritys

-14-28vrk vankeutta

-Normaalituomio 21 vrk vankeutta

-Jos rikoksessa yritettiin tavoitella huomattavaa hyötyä, voidaan tuomiota korottaa.

Uhkailu

-Uhkailu = toisen pelaajan uhkaaminen rikoksella.

-Rikos on törkeä jos:

1. Uhataan henkirikoksella tai mulla rikoksella joka aiheuttaa huomattavaa vahinkoa.

Ja 2. Uhkailu on toistuvaa.

-Tuomio normaalista rikoksesta on 1-3vrk vankeutta ja 20r korvauksia uhrille

-Normaali tuomio on 2vrk vankeutta

-Tuomio törkeästä rikoksesta on 2-5 vrk vankeutta, 40r korvauksia.

-Normaalituomio on 4vrk vankeutta.

Kiristys

-Kiristys = toisen henkilön kiristäminen tekemään jotain, uhaten jonkun rikoksen toteuttamisella.

-Rikos on törkeä jos A) Kiristyksellä yritettiin saada / saatiin huomattavaa hyötyä. B) Uhria uhataan aseella vierestä kiristettäessä.

-Tuomio on  3-6 vrk vankeutta. 40r vahingonkorvauksia. -Normaalivankeus on 4 vrk

-Tuomio törkeästä rikoksesta on  4-7 vrk vankeutta. 80r vahingonkorvauksia. -Normaalivankeus on 6vrk

Varkaus

-Varkaus = toisen pelaajan omaisuuden vieminen luvatta.

-Rikos on törkeä jos A) Rikoksella yritettiin saada / saatiin huomattavaa hyötyä. B) Rikos tehtiin aseella uhaten uhria

-Tuomio on 1-3 vrk vankeutta, 5% omaisuudesta valtiolle tai min. 100r sakkoa. -Normaalituomio on 2vrk vankeutta.

-Tuomio törkeästä rikoksesta on 3-7 vrk vankeutta, 10% omaisuudesta valtiolle tai min. 200r sakkoa.

-Normaalituomio on 5 vrk vankeutta.

-Tuomiota voidaan lieventää jos syytetty on palauttanut tavarat vapaaehtoisesti.

Veronkierto

-Veronkierto = verojen kiertäminen kaikilla tavoin kuin tuomioistuin katsoo veronkierroksi.

-Rikos on törkeä jos rikoksella saavutettiin huomattavaa hyötyä.

-Tuomio on 3-14 vrk vankeutta, 5% omaisuudesta valtiolle tai min. 100r sakkoa

-Tuomio törkeästä rikoksesta on 10-28 vrk vankeutta, 10% omaisuudesta valtiolle tai min. 200r sakkoa

-Tuomion pituus riippu veronkierron suuruudesta.

Vapaudenriisto

Vapaudenriisto = toisen pelaajan laiton vangitseminen.

Tuomio on 1-3 vrk vankeutta. 25r sakkoa.

-Normaalituomio on 2vrk vankeutta.

-Tuomion pituutta harkitessa otetaan huomioon vapaudenriiston pituus.

Kirottujen ja lainsuojattomien auttaminen

-Auttamiseksi lasketaan esineiden antaminen, tiedon antaminen, lainsuojattoman suojelu, sekä kaikki muu jonka tuomioistuin laskee avunannoksi. Puhuminen ei ole avunantoa

-1-3 vrk vankeutta, 5% omaisuudesta valtiolle tai min 100r sakkoa.

-Tuomion pituus riippuu auttamisen laadusta.

Maanpetos

-Maanpetokseksi lasketaan seuraavat rikokset

A) Korkean aatelisen (triumviraati, lääninherrat, valtias) murha, vapaudenriisto tai päällekarkaus.

B) Luvaton tiedustelutoiminta / vakoilu. Tarkoittaa jatkuvaa ja organisoitua sellaisten tietojen keräämistä, mitä ei voi saada laillisin keinoin.

C) Sotaan yllyttäminen.

-Tuomio on julkinen teloitus tuomittuna 1-3kk kadotukseen, kaikki kiinteistöt, yritykset ja muu omaisuus takavarikoidaan valtiolle.

-Normaalituomio on 2kk vankeutta.

Muuta huomioitavaa

Tuomion pituudesta

Tuomion pituutta päätettäessä aloitetaan normaalituomiosta. Normaalituomiota voi pidentää tai lieventää jos rikoksessa on lieventäviä tai raskauttavia asianhaaroja.

Yleisluontoisia lieventäviä asianhaaroja ovat yhteistyö vartioston kanssa, tunnustaminen ja rikostovereiden ilmiantaminen. Lisäksi on rikoskohtaisia lieventäviä seikkoja.

Raskauttavia seikkoja ovat täysi yhteistyöstä kieltäytyminen, rikoksella kehuskelu ja vartioston työn hankaloittaminen eri tavoin. Lisäksi on rikoskohtaisia raskauttavia seikkoja.

Itsepuolustus

Mikäli joutuu väkivaltarikoksen kohteeksi, on sallittya käyttää itsepuolustusta - tietyissä rajoissa. Kaikkien ei vartijoiden itsepuolustukset käsitellään oikeudessa asianomistajan niin vaatiessa. Tuomioistuin päättää oliko itsepuolustus perusteltua kyseisessä tilanteessa, vai liioiteltiinko sitä. Mikäli tuomioistuin päättää itsepuolustuksen olleen liiallista, tuomitaan henkilö päällekarkauksesta / taposta, huomioiden kuitenkin itsepuolustus lieventävänä seikkana.