Historiallinen artikkeli

Tämä artikkeli on historiallinen ja kertoo menneestä tapahtumasta, asiasta tai ominaisuudesta, jota ei enää ole.

Artikkeli on luotu ennen vuotta 2017, joten sen tiedot koskevat pääasiassa Uuden Roihun karttaa.

Läänien ulkopuolisilla asutuskeskuksilla tarkoitetaan kyliä ja kaupunkeja, joilla ei ole virallisen läänin asemaa ja jotka eivät virallisesti ole osa mitään lääniä. Ne sijaitsevat yleensä rajamailla. Asutuskeskukset saattavat olla ilman lupaa tai luvalla rakennettuja. Asutuskeskukset eivät nauti virallisten läänien saamista etuoikeuksista, kuten esimerkiksi mobi- ja tulisuojauksesta tai lain suojasta. Joskus epävirallisia asutuskeskuksia pyritään liittämään virallisten läänien alueisiin.

Alla on listattu joitakin merkittäviä läänien ulkopuolisia asutuskeskuksia. Kirottujen saari voidaan periaatteessa lukea niiden joukkoon, mutta koska kirotuilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia elämään kuin Aurinkomaan kansalaisilla, siitä ei kerrota tässä artikkelissa vaan omalla sivullaan.

Hehkusalo

Hehkusalon perusti alun perin Laetta-niminen pelaaja. Se sijaitsi kohtalaisen merimatkan päässä Piraattilahdesta, Aurinkomaan suuren meren etelärannalla. Hehkusalossa oli suuri maatila ja kaivos, joiden toiminnasta vastasivat pitkään Kaketeus ja Meowlicious. Hehkusalossa ei ollut koskaan liiemmin asukkaita tai liiketoimintaa, mutta se oli osallisena mm. Piraattilahden itsenäisyyssodassa.

Hehkusalo oli hyvä tyyppiesimerkki merkittävästä läänin ulkopuolisesta asutuskeskuksesta, ja sen kohtalosta käytiin paljon keskusteluja. Aluetta yritettiin vuosien varrella niin purkaa, itsenäistää kuin liittää Piraattilahteenkin.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.