FANDOM


Historiallinen artikkeli

Tämä artikkeli on historiallinen ja kertoo menneestä tapahtumasta, asiasta tai ominaisuudesta, jota ei enää ole.

Kulttuurivirasto on valtion omistama ja rahoittama virasto, jonka tarkoitus on tarjota kulttuurillisia palveluita ja tapahtumia Aurinkomaan kansalaisille. Viraston alaisuudessa toimii monia muita kulttuurillisia tahoja, joihin lukeutuvat esimerkiksi kirjastolaitos sekä teatteri. Kulttuuriviraston toimintaa johdetaan Roihussa sijaitsevasta Roihun kulttuurikeskuksesta käsin, vaikka jotkin viraston alaisuudessa toimivat laitokset harjoittavat toimintaansa muissakin lääneissä.

Kulttuuriviraston hallinnollinen pää on hovinarri, jonka tehtävänä on muun muassa palkata työväkeä, kuten kirjastonhoitajia, teatterinjohtajia ja kuraattoreja viraston työtehtäviin. Hovinarrin eräänlaisena apulaisena toimivan kuraattorin tehtävä on hovinarrin auttamisen lisäksi myös huolehtia museosta, ja kirjastonhoitajan sekä teatterinjohtajan hoidettavina on kummallakin nimensä mukainen laitos.

Kulttuurivirasto järjestää myös muiden tahojen ohella kulttuurillisia tapahtumia, kuten markkinoita.

Uskomukset

Kansan keskuudessa on pitkään uskottu hovinarrin ammatin olevan kirottu. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että hyvin harvat virkaan valituista hovinarreista ovat pystyneet työskentelemään ammatissa viikkoa pidempään. Viime aikoina virkaan on kuitenkin valittu parempia ja pitkäjänteisempiä hovinarreja, minkä johdosta monet taikauskoisemmatkin kansalaiset ovat alkaneet uskoa, että 'kirous' on väistymässä.