Kesäkuun konflikti on kesäkuun aikana tapahtunut pääosin Roihussa käyty tapahtumaketju, jossa Fadass69:n johtamat joukot syöstivät Gremoksen keskushallinnon vallasta.

Kesäkuun konflikti

Päivämäärä: 14.6.2018 – 28.6.2018

Paikka: Roihu

Lopputulos: Aurinkomaan uudeksi valtiaaksi nousi Fadass69. Monia valtakunnan korkeimmista viranhaltijoista erotettiin ja korvattiin uusilla. Monia vanhan keskushallinnon puolustajista vangittiin, ja teloitettiin.

Osapuolet

Aurinkomaan keskushallinto Uudeksi keskushallinnoksi julistautuneet Fadass69:n kannattajat
Komentajat
Johtaja Gremos

Komentaja Mikimoka

Varakomentaja Termesh

Johtaja Fadass69

Komentaja Jupit3r_

Varakomentaja Eki

Konfliktin alkutilanne ja taustat

Muutama päivä ennen konfliktin alkua valtias Gremos julkaisi Aurinkomaan foorumilla uudet sodankäynnin säännöt, joilla pyrittiin mitä luultavimmin välttämään esimerkiksi Piraattilahden itsenäisyyssotaa häirinnyt epätietoisuus taisteluiden ohjeista ja rajoituksista. Piraattilahden sodassa molemmat osapuolet kohtasivat kritiikkiä esim. grieffausepäilyjen (barrikadien rakentaminen) vuoksi.

Kapinallisjohtajat olivat valmistelleet hyökkäystään useita kuukausia keräten varusteita Roihun panimon kellareihin ja värväten joukkoihinsa pelaajia kaikkialla Aurinkomaassa.

Varsinainen konflikti alkoi, kun keskushallinnon tiedotusvastaavaksi nimitetty Kurppis lähetti Aurinkomaan foorumille kapinallisen virallisen vallankumousjulistuksen, jossa väitettiin Fadass69:n olevan Aurinkomaan uusi hallitsija. Valtias Gremos ei hyväksynyt tätä, ja totesi, ettei luopuisi kruunusta. Tämä loi pohjan varsinaisen konfliktin syntymiselle.

Aluksi taisteluja oltiin aloittamassa tasan klo 16, mutta loppujen lopuksi konflikti käynnistyi virallisesti 13. kesäkuuta 2018 kello 16:15. Tällöin vallankumoukselliset joukot hyökkäsivät Roihussa valtias Gremosta ja hänen tukijoitaan (lähinnä Mustakaartia sekä joitakin korkeita aatelisia) vastaan.

Sodan osapuolet ja johtajisto

Sodan osapuolia olivat Gremosin johtama keskushallinto ja Fadass69:n johtama vallankumousellinen uusi keskushallinto

Aurinkomaan palvelimen sodankäynnin säännöissä määräritellyt johtajat olivat seuraavat:

Keskushallinto

Johtaja: Gremos

Komentaja: Mikimoka

Varakomentaja: Termesh

Vallankumouksellinen "Uusi Keskushallinto"

Johtaja: Fadass69

Komentaja: Jupit3r_

Varakomentaja: Eki

Viestinviejä: MaraHook

Tapahtumien kulku

Kesäkuun konflikti oli siitä hieman erikoinen, että se kesti pelin sisäisessä ajassa vain muutaman päivän. Muun osan artikkelin alussa kerrotusta noin kahdesta viikosta palvelin oli kokonaan kiinni niin, ettei kukaan voinut pelata siellä. Tämä johtui ylläpidon hankalista aikatauluista ja siitä, että Gremos tahtoi olla mukana jokaisessa taistelutilanteessa.

13. kesäkuuta

13. kesäkuuta konfliktin alkaessa vallankumoukselliset hyökkäsivät Roihun linnalle, jonne Gremoksen tukijat olivat ehtineet kerääntyä. He olivat alimiehitettyjä vallankumouksellisiin verrattaessa. Tämä taistelu kesti useamman tunnin, lopulta vallankumoukselliset saivat miehitettyä Roihun linnan muutamien kaatuneiden hinnalla. Miltei kaikki Gremoksen tukijat selvisivät tästä miehityksestä.

Toisin kuin Piraattilahden sodassa, muiden läänien rooli oli Kesäkuun konfliktissa käytännössä olematon. Taistelut rajoitettiin tarkoituksella pääasiassa Roihuun, jonne julistettiin ulkonaliikkumiskielto.

27.-28. kesäkuuta

Miltei kaikki Gremosin tukijoista luovuttivat sodan suhteen sen loppupuolella, sillä he olivat voimakkaasti alakynnessä taistelijoiden määrän osalta. 28. kesäkuuta Gremos luovutti vallan Fadassille.

Seuraukset

Hallinnolliset muutokset

Suurin osa Gremoksen hallinnon virkamiehistä ja muista valtaapitävistä erotettiin ja korvattiin. Mikimoka (vararuhtinas), Wwalzu (oikeuskansleri) ja Johannnes (kaartinkomentaja), jotka olivat taistelleet Gremosin joukoissa, menettivät ammattinsa ja asemansa. Lisäksi entinen jaarli Termesh ja entinen käskynhaltija Raistlin_Majer3 menettivät virkansa, mutta he saivat pitää aateluutensa. Ainoa myös uuteen keskushallintoon osallistunut alkuperäinen viranhaltija oli maaherra Juhnu542.

Lisäksi lääninhallinnossa tapahtui muutoksia. Kaikki virkamiehet, joiden uusi hallinto epäili tehneen yhteistyötä Gremosin kanssa tai muuten vastustaneen kapinallisten toimia, pantiin viralta. Esimerkiksi Kuuran lääninherra Johkusss menetti virkansa. Toisaalta muun muassa Virtainmaan lääninherra Tristisi sai kuitenkin diplomaattisten keskustelujen myötä pitää virkansa ja asemansa.

Valtias Fadass69:n tueksi muodostettiin melko nopeasti uusi triumviraatti. Käskynhaltijaksi nousi taisteluissa ratkaisevassa roolissa ollut Jupit3r_, jaarliksi puolestaan tiedotuksesta vastannut Kurppis. Oikeuskansleriksi nimitettiin Eki ja voudiksi Minerrva. Triumviraatin muodostuksen aikana Raistlin_Majer3:sta tehtiin valtakunnan strategi uuden valtiaan mandaatilla.

Uuden hallinon yksi suurimmista ongelmista oli Oikeuslaitoksen kokemattomuus. Oikeuslaitoksella ei ollut aikaa totuttautua uuteen tilanteeseen, sillä monet vartijat olivat taistelleen alkuperäisen hallinnon puolella. Ongelmaa vahvisti vielä vanhan hallituksen lojaalistien oikeuskäyntien pitäminen, johon Oikeuskansleri Eki ei ollut valmistutunut. Tämä johti siihen, että syyskuun 22. päivä Eki erosi virastaan, ja katosi Aurinkomaasta toistaiseksi.

Muut seuraukset

Heti kapinallisten voiton jälkeen Roihussa laukesi monimutkainen räjähdejärjestelmä, jota monet lähtivät pakenemaan pois kaupungista. Suuri osa kaupungin infrastruktuurista ja rakennuksista tuhoutui, ja niiden korjaamiseen meni jonkin verran aikaa ja resursseja.

Konflikti jakoi kansaa ja mielipiteitä paljon. Esimerkiksi Johkusssin potkut vihastuttivat monia, sillä tätä pidettiin yleisesti hyvänä ja osaavana lääninherrana. Myös Dunran alue (joka käsitti noin kuudesosan valtakunnasta) luovutettiin Raistlin_Majer3:n hallinnasta valtias Fadass69:n yksityisomistukseen. Lisäksi valtion uusi johto viranhaltijoineen koki hyökkäyksiä ja väkivaltaa Gremosin ja muiden entiselle hallinnolle uskollisten henkilöiden toimesta, eivätkä tavallisetkaan kansalaiset välttyneet tältä toiminnalta kokonaan.

Propaganda ja sen historiallinen merkitys

Kesäkuun konflikti oli Aurinkomaan ensimmäinen sota, jossa poliittisesti asennoitunutta propagandaa käytettiin enemmänkin kuin pelkässä itsenäistymisjulistuksessa. Propagandaa levittivät lähinnä kapinalliset, sekä foorumilla pidempien tiedonantojen muodossa että itse palvelimella. Päävastuussa propagandan levittämisestä oli "keskushallinnon viralliseksi tiedotusvastaavaksi" itseään tituleerannut Kurppis, joka tunnetaan laajalti erään aurinkomaalaisen sanomalehden toimittajana.

Kapinallisten tärkeimpiä propaganda-aseita olivat vielä kannastaan epävarmojen kansalaisten isänmaallisuuteen vetoaminen, Gremosin syyttäminen korruptiosta ja harhaopista, valtiorakenteen epäkohtien tuominen esille sekä yleinen uhkakuvien maalailu.


Propagandakuvat ja esitteet olivat laajassa levityksestä, mutta niitä voi löytää esimerkiksi kahdelta seuraavalta Aurinkomaa-aiheiselta Instagram tililtä:

https://www.instagram.com/pimea_aurinkomaa/

https://www.instagram.com/vainaurinkomaajutut/

(Huom. tilien omistajat voivat muokata siellä olevaa sisältöä.)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.