FANDOM


Kanuuna on taistelu- ja koristekäyttöön tarkoitettu esine ja kuutio. Tällä hetkellä kanuunalta puuttuu craftausresepti, jonka takia ne ovatkin harvinaisia. Taistelukäytössä kanuuna on kömpelö ja hidas, joten sen merkitys onkin suurempi erinäisissä seremonioissa ja kokeilukäytössä.

Itse kanuunan lisäksi kanuunan oikeaoppiseen käyttöön tarvitaan kanuunankuula, kvadrantti, puhdistustanko, panoksenpoistin, latasin, ruutikartussi, sankkineula ja tulukset.

Esineet

Kanuunankuula

Kanuunankuula valmistetaan sulattamalla uunissa lyijykuutio.

Kvadrantti

Craftauspaneeli

Stick
Stick
Lanka
Stick
Stick
Rautaharkko
Stick
Kvadrantti


Puhdistustanko

Craftauspaneeli

Villa
Stick
Stick
Puhdistustanko


Panoksenpoistin

Craftauspaneeli

Kalterit
Stick
Stick
Panoksenpoistin


Latasin

Craftauspaneeli

Planks oak
Stick
Stick
Latasin


Kartussi

Craftauspaneeli

Paper
Paper
Paper
Paper
Paper
Paper
Paper
Paper
Kartussi


Sankkineula

Craftauspaneeli

Naula
Naula
Rautaharkko
Sankkineula


Käyttö

Ennen käyttöä tulee kanuuna asettaa optimaaliseen sijaintiin kohteeseen nähden. Tähän sijaintiin vaikuttaa muun muassa kanuunan korkeus kohteeseen nähden ja ampumiskulma. Kanuuna on painava esine, jonka hallussapito hidastaa kantajan kävelyä huomattavasti. Tämän takia kanuuna siirretään lyhyiden matkojen yli yleensä työntämällä.

Kun kanuuna on sijoitettu optimaaliseen paikkaan, tulee piippu puhdistaa ruudista. Tämä tehdään puhdistustangolla. Jos tämän vaiheen laiminlyö, voi ruuti räjähtää odottamatta ja aiheuttaa käyttäjälle suuria vahinkoja. Jos kartussia ei ole vielä poistettu, se tulee tehdä nyt. Tämän jälkeen kartussi täytetään ruudilla. Ampumaetäisyys riippuu ruutikartussin täyttöasteesta: kuula lentää kauemmas täyden kartussin kera. Kartussi työnnetään kanuunaan latasimella, jonka jälkeen kanuunankuula vieritetään piippuun kartussin viereen. Tämän jälkeen kvadrantilla lasketaan lentokulma ja puhkaistaan kartussi sankkineulalla siihen tarkoitetun aukon kautta. Kun kaikki on valmista, sytytetään ruuti tuluksilla. Tällöin kanuunankuula lentää piipusta ulos asetetussa lentokulmassa. Laukaisun jälkeen kartussi poistetaan piipusta panoksenpoistimella.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.