FANDOM


Linna on yleensä suuri, pääosin kivinen rakennus, jolla saattaa olla itse linnarakennuksen lisäksi puutarha tai muita maita. Aurinkomaassa on useita linnoja. Linnoissa on usein myös torneja ja jonkinlainen muuri. Linnan rakennuttaminen on sallittua vain aatelisille.

Tällä sivulla listataan joitakin historiallisesti merkittäviä ja tunnettuja Aurinkomaan linnoja, poikkeuksena Kuuran linna, jolla on sen erittäin mittavan historian vuoksi oma artikkelinsa. Myöskään historiallisesti merkittäviä kartanoita, kuten Mutkahovia, ei ole listattu täällä.

Rautavuon linna

Rautavuon linna oli Rautavuon kaupungissa sijaitseva suuri, keskeneräinen linna. Se muistutti muodoltaan kivistä kuutiota. Rautavuon linna oli suuren osan olemassaoloajastaan autiona, eikä se koskaan valmistunut, vaikka sitä rakennettiin useamman lääninherran hallintokaudella.

Pilvilinna

Pilvilinna on yksi Aurinkomaan ensimmäisiä linnoja, ja se sai nimensä Valtias Pilviseltä. Linnan valtaistuinsalissa oli suuri valtaistuin Aurinkomaan hallitsijalle (myöhemmin hallitsijoille). Linnaan kuului varsinaisen linnarakennuksen lisäksi sisäpiha, jolla sijaitsi talleja. Aurinkomaan pelätty tiedustelulaitos, Mustakaarti, on monessa kartassa pitänyt linnaa päämajanaan.

Tähkävirran linna

Linan

Tähkävirran linnaa alettiin rakentaa pitkäaikaisen lääninherran, Lummean, johdolla Uuden Roihun kartan aikana. Lummean seuraajan Tristisin astuttua valtaan linnaprojektia jatkettiin, mutta se ei ehtinyt koskaan valmistua ennen uuteen karttaan siirtymistä.

Linna sijaitsi Uuden Roihun kartassa Tähkävirran länsiosassa, ja sen luokse pääsi kahta eri siltaa pitkin.

Virtainmaan johto asui ja työskenteli keskeneräisessä linnassa, ja Piraattilahden itsenäisyyssodan aikaan sitä käytettiin myös mm. Suuraron johdon turvapaikkana.

Yhdessä linnan saleista järjestettiin vuonna 2017 ensimmäinen Aurinkomaa Gaala.

Piraattilahden linna

Tulossa

Ääriniityn linna

Tulossa

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.