Aurinkomaassa on palvelimen historian aikana ollut käytössä useita eri karttoja. Kartat ovat olleet keskenään hyvinkin erilaisia - eivät vain maantieteellisten eroavaisuuksien vuoksi, vaan myös yhteiskuntajärjestelmiltään sekä muilta ominaisuuksiltaan.

Tällä sivulla kartat on listattu aikajärjestyksessä ja niistä on kerrottu perustiedot. Karttoihin on myös linkattu pääartikkelit, joilla monilla kartoilla ei ole.

Wanha Roihu - Kaiken alku

Pääartikkeli: Wanha Roihu

Wanhassa Roihussa kaikki alkoi Laaksolan vankilasta, jossa uusille pelaajille selittettiin, miksi he olivat vankilassa, ja miten sieltä pääsisi ulos. Wanhan Roihun ensimmäinen varsinainen kaupunki oli Suuraro.

Myöhemmin karttaan perustettiin myös muita kaupunkeja, kuten Roihu, Villi Pohjola (myöhemmin pelkkä Pohjola), Piraattilahti, Äijö sekä Reppula.

Kirjo

Pääartikkeli: Kirjon kartta

Kirjossa kaikki alkoi siitä, kun pitkän merimatkan jälkeen uudet pelaajat saapuivat pakolaiskylään laivalla. Pakolaiskylässä piti tavata mahtava Kenraalikuvernööri, jolta sai vähäisen työn jälkeen suosituskirjan, jolla oli mahdollista päästä suurtaloihin maaorjaksi. Kun oli työskennellyt suurtalossa maaorjana riittävän pitkään, sai suosituskirjeen alamaiseksi ja siten vapauden maaorjuudesta.

Kirjon aikana oli kolme isoa kaupunkia, joiden ympärille läänit rakentuivat: Kirjo, Virtainmaa (myöhemmin Tähkävirta) ja Kuura.

Uusi Roihu (II)

Pääartikkeli: Uusi Roihu

Uuden Roihun aikana maaorjuus ja suurtalot lakkautettiin kokonaan. Uudessa Roihussa pelaaminen oli myös vapaampaa.

Uuden Roihun ajan alussa läänejä oli neljä: Tähkävirta, Piraattilahti, Kuura ja Roihu. Kartan edetessä muodostettiin myös yksi uusi lääni, Rautavuo, joka tosin yhdistyi noin vuoden olemassaolon jälkeen Tähkävirran kanssa uudeksi lääniksi, Virtainmaaksi.

Uuden Roihun ajalla vapaudet lisääntyivät merkittävästi - talojärjestelmä sekä maaorjuus lakkautettiin ja pelaajat pystyivät liikkumaan liukkaammin säätyjen välillä. Läänien väliset etäisyydet olivat myös lyhyempiä kuin aiemmin, mikä nopeutti tiedon, pelaajien ja hyödykkeiden liikkumista paikasta toiseen.

Uuden Roihun aika päättyi muutaman viikon kuluttua Aurinkomaan omistajanvaihdoksesta ja uusien hallitsijoiden (Valtiatar Seean, Lääninherra Insalmin ja Lääninherra Tristisin) valtaanastumisesta.

Uusien hallitsijoiden Roihu (III)

Pääartikkeli: Uusien hallitsijoiden kartan läänitykset ja asuinalueet

Seuraava kartta alkoi uusien hallitsijoiden aikakaudella, alkusyksystä 2017. Uusi kartta esitteli pitkät matkat, kolme hallitsijaa ja kolme lääniä; Roihu, Virtainmaa ja Kuura. Suurien matkojen takia posti ja hevoset olivat arvokkaampia. Myöhemmin karttaan uudelleenperustettiin lisäksi Piraattilahti.

Kartan aikana koettiin monia mullistuksia, kuten palvelimen omistajanvaihdos ja sen vuoksi Valtias Gremosin nimittäminen. Lisäksi sen aikana tapahtui kaksi vallankaappausta - ensimmäisenä kesäkuun konflikti, aseellinen vallankumous, joka asetti Fadass69:n valtaan, ja sittemmin toinen vallankaappaus, jonka johdosta uudeksi Valtiaaksi nostettiin Termesh.

Niera

Pääartikkeli: Aurinkomaan asuinalueet

Niera on nykyinen kartta, joka avautui kaikille tammikuussa 2020, mutta oli sitä ennen jo muutaman kuukauden pioneerivaiheessa. Kartassa tärkeimmät piireet oli pitkästä aikaa muuttunut nimi, sekä takaisin Kirjon ajoilta palaava irtolaiskylä.

Varjomaa

(Ei aikajärjestyksessä. Varjomaa tuli Uusien hallitjoiden Roihun jälkeen, ja Varjomaan jälkeen pelaajat pääsivät pelaamaan takaisin Uuteen Roihuun kunnes kartta vaihdettiin Nieraan.)

Varjomaa ei ole varsinainen kartta, vaan väliaikainen testikartta. Se tulee kuitenkin olemaan useamman kuukauden ajan ainoa Aurinkomaa, johon pelaajilla on pääsy, joten sitä käsitellään tässä tekstissä kuten muitakin karttoja.

Varjomaa otettiin käyttöön 1.12.2. -päivityksen bugitestausta varten 14. marraskuuta 2018. Muista kartoista poiketen palvelimella ei ainakaan toistaiseksi ole kokonaista, toimivaa yhteiskuntaa, eivätkä lait siis päde. Palvelimen säännöt ovat kuitenkin edelleen voimassa kokonaisuudessaan.

Varjomaan asutus on hajanaista, sillä pelaajat pysyttelevät pitkälti omissa pienissä ryhmissään ja pyrkivät luomaan itselleen elinehdot käytännössä tyhjästä. Alkuspawn sijaitsee keskellä NPC-kylää, joka on rakenteiltaan huonossa kunnossa ja täynnä veriruohoa siellä jatkuvasti liikkuvien ja taistelevien pelaajien vuoksi. Kartan alueella on lukuisia pieniä asutuskeskuksia, joista merkittävimmiksi ja tunnetuimmiksi ovat nousseet Mustasuon ja Nallestanin kyläkeskittymät.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.